The internationalization efforts of Lithuanian manufacturing firms-strategy or luck?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The internationalization efforts of Lithuanian manufacturing firms-strategy or luck?
In the Journal:
Research in international business and finance. 2006, vol. 20, iss. 1, p. 111-126
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTPlečiantis Europos Sąjungai, daugeliui Centrinės ir Rytų Europos gamybininėms įmonėms atsiveria didelės galimybės plėsti savo veiklą tarptautiniu mastu. Paprastai yra laikoma, kad smulkaus ir vidutinio verslo įmonės yra lankstesnės ir gali lengviau adaptuotis naujoje verslo aplinkoje, nei tai padarytų didelės kompanijos. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės turi sugebėti pasinaudoti tais pranašumais, kuriuos suteikia tarptautinė verslo aplinka. Šiame straipsnyje autorė svarsto kaip Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonės įsilieja į tarptautinę verslo apliką, kokios pastangos reikalingos šiam tikslui pasiekti, ypač, kokie sprendimai naudojami užsienio rinkose gali būti pritaikomi mūsų įmonėse, kaip internazionalizacijos laipsnis priklauso nuo įmonės amžiaus, dydžio, nenoro rizikuoti, įsipareigojimų stengiantis įgyti naujų žinių. Straipsnis atskleidžia, kad Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonės labiau pasitiki gamybos kontraktais ir užtikrinčiau veikia vienėje nei tarptautinėje rinkoje. Įmonės neturi aiškaus veiklos internazionalizavimo modelio.Reikšminiai žodžiai: Internacionalizacija; Smulkiosios ir vidutinės įmonės; Gamybos sektorius; Internationalization; SMEs; Manufactoring sector.

ENWith the expanding European Union, broad possibilities to expand activities internationally open to most of the manufacturing enterprises of Central and Eastern Europe. Generally, it is considered that small and average-sized business companies are more flexible and may adapt to new business environment more easily than large companies. Small and average-sized business companies must be capable to use the advantages provided by the international business environment. The author discusses in this article, how the small and average-sized business companies of Lithuania enter the international business environment, what efforts are necessary to achieve this objective, and especially, which solutions utilized in foreign markets may be applied within our enterprises, how the internationalization degree depends on the age, size, unwillingness to take risk, obligations striving to acquire new knowledge of an enterprise. The article reveals that small and average-sized enterprises of Lithuania rely more on the manufacturing contracts and more securely operate in local than international market. Enterprises have no clear model of activity internationalization.

ISSN:
0275-5319
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4153
Updated:
2020-07-23 20:46:51
Metrics:
Views: 18
Export: