The New cold war in the Post-Socialist era : Domination through multi-dependency in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The New cold war in the Post-Socialist era : Domination through multi-dependency in Lithuania
Publication Data:
Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2007
Pages:
237 p.
Keywords:
LT
Lietuvos geopolitinė ir karinė priklausomybė; Lietuvos ekonominė priklausomybė; Lietuvos energetinė priklausomybė; Lietuvos po-komunistinis laikotarpis
EN
Geopolitical and military dependency in Lithuania; economic dependency in Lithuania; energy dependency in Lithuania; post-socialist era in Lithuania
Summary / Abstract:

LTVincentas Rolandas Giedraitis savo naujoje knygoje „The New Cold War in the Post-Socialist Era-Domination through Multi-Dependency in Lithuania" (2007) holistiniais tyrimo metodais nagrinėja Lietuvos ekonominę, politinę ir karinę priklausomybę nuo kitų valstybių. V. R. Giedraitis teigia, kad Europos Sąjunga, Rusijos Federacija ir Jungtinės Amerikos Valstijos „kovoja" dėl įtakos Lietuvoje. Pavyzdžiui, autorius aprašo priemones, kuriomis Rusija išnaudoja Lietuvos (ir Europos šalių) ekonomikos priklausomybę nuo Rusijos naftos pasiūlos, kad galėtų savo naudai paveikti Lietuvos ekonominę bei politinę padėtį. Kita vertus, V. R. Giedraitis aiškinasi ne vien tik ekonominius Lietuvos priklausomybės nuo kitų valstybių aspektus, bet taip pat politologinius bei sociologinius [Iš leidinio]

ENVincentas Rolandas Giedraitis, in his new book “The New Cold War in the Post-Socialist Era-Domination through Multi-Dependency in Lithuania" (2007), by employing wholistic methods of study, examines Lithuania’s economic, political and military dependence on other states. V. R. Giedraitis states that the European Union, the Russian Federation and the United States of America “fight” for the influence in Lithuania. For instance, the author describes the measures, employed by Russia in order to utilize the dependence of economy of Lithuania (and other European countries) on the oil supply by Russia, in order to influence the economic and political situation of Lithuania to its benefit. On the other hand, V. R. Giedraitis examines not only the economic, but also political and sociological aspects of Lithuania’s dependence on other states.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13349
Updated:
2016-05-13 13:04:28
Metrics:
Views: 2