Pedagoginis pašaukimas ir jo ugdymas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginis pašaukimas ir jo ugdymas: disertacija
Alternative Title:
Pedagogical Calling And its Education
Publication Data:
Klaipėda, 1998.
Pages:
116 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.). - Klaipėdos universitetas, 1998. Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTTarp daugybės mokytojų, dirbusių ir dirbančių pedagoginį darbą, visuomet buvo ir yra tokių, apie kuriuos sakoma: ”Turi tam pašaukimą”.Tačiau ilgame mokytojo profesijos kelyje kalba apie pašaukimą, pedagoginį pašaukimą kurį laiką buvo pritilusi. Dabarties Lietuvoje vykstant švietimo reformai, mokytojų rengimas, kvalifikacijų tobulinimas kviečia iš naujo atpažinti prioritetiškai seną pedagoginio darbo dalyką - pedagoginį pašaukimą - šaltinį, gaivinantį pedagogo vertingumą, profesijos patrauklumą. Psichologinėje ir pedagoginėje literatūroje pašaukimo problema nėra išsamiai tirta. Visybiniam pedagoginiam pašaukimui atskleisti svarbi psichologinė pašaukimo samprata, aprėpianti ne tik pašaukimo etimologiją, bet ir jos esmę, struktūrą, funkcionavimo galimybes. Aktualu išsiaiškinti šiuolaikinio mokytojo pašaukimo raišką siekiant suvokti, ką reikia daryti pedagoginio rengimo įstaigai, ugdančiai būsimo mokytojo asmenybes dabarties mokyklai. Aktuali pedagogo profesijos rinkimosi būklė, todėl yra svarbu išryškinti profesinio apsisprendimo ir tinkamumo pedagogo profesijai veiksnius. Svarbiausiu iš jų yra laikoma mokytojo profesinė savimonė, kuri turėtų būti jaunuolių atrankos pedagogo profesijai kriterijus. Dabartinis pedagoginio pašaukimo ištyrimo lygmuo, teorinė ir empirinė medžiaga sudaro galimybę tobulinti mokytojų rengimą. Pačių mokytojų žodis apie profesinės savimonės apraiškas – įrodymas, kad pedagoginis pašaukimas dar tebėra gyvas, jis dalies mokytojų realiai išgyvenamas kaip didžiausia profesinė vertybė. Tai teikia vilties, kad pedagoginis pašaukimas gyvuos ir XXI amžiuje. [Iš leidinio]

ENAmong multiple teachers having practiced and practicing pedagogy some would always be the ones referred to as “the ones with the calling”. However the discourse on the calling, the pedagogical calling had hushed for some time along the extended path of the teacher’s profession. Lithuania currently faces the education reform thus teacher training, qualification improvement call for the new recognition of pedagogical calling, which is the old priority subject among pedagogical activities, the source of replenishing the value and attractiveness of pedagogue profession. The calling problem in pedagogical and psychological literature has not been deeply studied. The psychological concept of calling covering both the calling etymology, its essence, structure, functional capacities, is important for disclosing the pedagogue calling in full. Finding out how the modern teacher calling is manifested is significant in order to understand what should be undertaken by a pedagogue training establishment educating personalities of future teachers for the modern school. The condition of choosing pedagogue profession is relevant, therefore factors of professional decision-making and pedagogue profession aptitude should be emphasized. The teacher professional self-awareness is the most crucial among them: it should be a criterion of youth selection for pedagogue profession. The current level of pedagogical calling research and theoretical and empirical materials provide an opportunity to further improve teachers training. Teacher feedback on professional self-awareness manifestations proves that pedagogical calling is still alive and really exercised by some teachers as the top professional value. It gives us hope that pedagogical calling will still survive the in 21st century.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11460
Updated:
2022-02-07 20:09:32
Metrics:
Views: 107
Export: