Organizacijų etika kaip naujų vadybos technologijų raiška

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų etika kaip naujų vadybos technologijų raiška
Alternative Title:
Organisational Ethics: Reflection of New Managerial Technologies
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 37, p. 169-184
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Technologijos / Technologies; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTVykstant ekonomikos globalizacijai bei internacionalizacijai, organizacijos, įmonės bei institucijos, panaudodamos moksliškai pagrįstus etikos instrumentus, tikslingai diegia tam tikras pozityvias vertybes. Tuo naudojantis pažangiose organizacijose išvystomos „minkštosios" vadybos technologijos, kurios geba optimizuoti organizacijų vadybą, tobulina darbo organizavimą bei administracinius vadovų gebėjimus, skatina darbo produktyvumą, didina konkurencingumą. Šie procesai spartėja tuomet, kai dalykinės etikos institucionalizacija, jos formalizuoti procedūriniai metodai naudojami kaip strateginė ir operatyvinė vadybos užduotis, taigi - kai susiformuoja nauja etikos paradigma - organizacijų etika, tampanti inovatyvia vadybos technologija. Problemą sudaro tai, jog dauguma praktinės veiklos subjektų neturi pakankamai žinių, kaip pasitelkiant etiką įmanoma keisti ir optimizuoti veiklas, elgsenas, santykius, tikslingai rekonstruoti senąsias, pačių veiklos dalyvių jau netenkinančias tvarkas. Be to, stokojama adekvačios informacijos. Straipsnio tikslas - pateikti su verslo etika susijusių „minkštosios" vadybos žinių bloką ir įrodyti organizacijų etikos būtinybę siekiant ekonominės veiklos efektyvinimo, vadybos optimizavimo, žmogiškųjų išteklių augimo ir visuomenės tvarkos (re)konstravimo.Reikšminiai žodžiai: Organizacijų etika; Vadybos technologijos; Etikos institucionalizacija; Etikos vadyba; Organizational ethics; Management technology; Ethics institutionalization; Ethics management.

ENIn the context of economic globalisation and internationalisation, organisations, undertakings and institutions equipped with scientifically based ethical instruments introduce certain positive values. With the help of such values advanced organisations develop “soft” managerial technologies that facilitate maximisation of organisational management and managerial skills of the leadership, stimulate labour productivity and enhance competitiveness. These processes gain momentum when professional ethics are institutionalised and its formalised procedural methods are used as a strategic and operational managerial task, i.e. a new ethical paradigm is formed – that of organisational ethics, which becomes an innovative managerial technology. The problem lies in the fact that many practitioners do not have sufficient knowledge how to change and optimise their activities, behaviour and relationship with the help of ethics, how to prudently reconstruct old and outdated procedures. Added to that there is also lack of adequate information. The aim of the article – to present a package of „soft“ managerial knowledge related to business ethics and to prove the necessity of organisational ethics for efficiency enhancement, optimisation of management, human resources growth and reconstruction of public order.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4130
Updated:
2018-12-20 23:06:26
Metrics:
Views: 20    Downloads: 9
Export: