Policija valstybėje ir visuomenėje: nuo distinktyviai iki racionaliai pragmatinio požiūrio į policijos paslaugą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policija valstybėje ir visuomenėje: nuo distinktyviai iki racionaliai pragmatinio požiūrio į policijos paslaugą
Alternative Title:
Police in state and society: from distinctively to rationally pragmatic attitude to police service
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2000, Nr. 15 (7), p. 167-172
Keywords:
LT
Policija; Policija, visuomenė, policijos apsauga; Policijos funkcijos; Policijos veikla; Teisinė paslauga; Viešasis administravimas; Viešoji teisė; Viešoji tvarka; Žmogaus teisės ir laisvės.
EN
Functions of police; Human rights and freedoms; Legal aid; Police; Police activity; Police, society, police service; Public administration; Public law; Public order.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje pradėjus reformuoti policiją buvo akcentuojamas tautinės policijos kūrimas, tarsi policija vien tik dėl to, kad tautinė, kaip ir kitos valdžios įstaigos, tinkamai tarnaus Lietuvos žmonėms. Tuo tarpu suformuluotos policijos funkcijos siekiant pagrindinio tikslo mažai tepakito. Baudžiamasis persekiojimas iki šiol išliko pagrindine policijos funkcija. Manytina, kad reformos tikslingumą lėmė ne noras sukurti šiuolaikinę policiją, veikiančią pagal Jungtinių Tautų teisėtvarkos pareigūnų elgesio kodekso ir Europos policininkų chartijos normas, o noras turėti policiją, kuri greitai ir efektyviai ištiria nusikaltimus. Deja, nusikaltimų skaičius, pakilus geležinėms uždangoms, pradėjo grėsmingai augti. Greiti pokyčiai ekonomikoje, politikoje, socialinėje, kultūrinėje ir kitose visuomeninio gyvenimo srityse kaskart policiją verčia "vytis prarastą laiką". Nusikalstamumo didėjimas skatina saugumo jausmo silpnėjimą ir visuomenės reikalavimą policijai stiprinti baudžiamojo persekiojimo veiklą. Be to, tarptautinė Lietuvos politika, nukreipta į greitesnę integraciją į Europos Sąjungą, policiją verčia reformuoti organizaciją taip, kad jos funkcijos atitiktų Europos Sąjungos standartus. Lietuvos policija atsidūrė dilemiškoje padėtyje, kuri reikalauja keisti požiūrį į savo misiją. Straipsnyje analizuojami policijos reformavimo į paslaugos instituciją metodologiniai pagrindai. Teigiama, kad reforma stabdoma dėl Lietuvos visuomeniniame gyvenime vyraujančio distinktyviat pragmatinio požiūrio į policiją ir jos veiklą. Šis požiūris keistinas racionaliai pragmatiniu. [Iš leidinio]

ENThe main problems that confront Lithuanian police forces in the period on new-established Independence are dealing with the unclear statement for the police mission. Some diversity of the attitude to the police social service could be met inside social structures which are forming this order. It is negative acted to the common understanding of the different police tasks and contributions for the delivering of the public security and order. Public administration and the society in most cases required the voluntary assistance of the police. It is argued that in the time of transition police must be reactive. This attitude can be named as distinctively pragmatic. The mission of police with the criminal law enforcement priorities is formed under this attitude. State and Society can't concentrate the view towards the solution of the complex problems in the long-time period. It is necessary to change the attitude to the rationally pragmatic which stimulate the understanding of the complex - based police service. Three fields of the publicity, in which the changing of the attitude have some importance, are discussed: public administration and law enforcement and police management. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33012
Updated:
2018-12-17 10:45:38
Metrics:
Views: 19    Downloads: 5
Export: