Būsimųjų statutinių pareigūnų - pirmo kurso studentų - ir jų bendraamžių fizinio parengtumo lyginamoji analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų statutinių pareigūnų - pirmo kurso studentų - ir jų bendraamžių fizinio parengtumo lyginamoji analizė
Alternative Title:
Comparative analysis of physical preparedness of would-be officers – first year students – and their peers
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2006, t. 5, Nr. 2, p. 87-93
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – palyginti ir įvertinti Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakulteto studentų ir jų bendraamžių fizinį pasirengimą apibūdinančius rodiklius. Tyrimo dalyviai – Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakulteto (MRU KPF) I kurso studentai (18 – 19 metų) ir jų bendraamžiai – 2-3 kartus per savaitę savarankiškai sportuojantys kitų aukštųjų mokyklų studentai. Testuojamųjų grupės (po 22 – 24 vyrus ir moteris) buvo sudarytos atsitiktinės atrankos būdu. Vienam iš aktualaus būsimųjų policijos pareigūnų rengimo aspektų – fizinių ypatybių ugdymui – įvertinti naudoti šie testai: plaštakos suspaudimo, liemens lankstumo pirmyn sėdint, stotis ir tūptis (60 sek.), tiesti ir lenkti rankas (30 sek.), sėsti ir gulti (30 sek.), liemens laikymo horizontalioje padėtyje, 3 km (vyrams) ir 2 km (moterims) bėgimo testai. Testavimai atlikti rudenį, studentams tik įstojus į aukštąsias mokyklas. Būsimųjų statutinių pareigūnų – MRU KPF studentų vyrų – plaštakų suspaudimo jėgos rodikliai didesni nei jų bendraamžių – kitų aukštųjų mokyklų studentų (p<0,05). Testuotų moterų grupių plaštakos suspaudimo jėga buvo panaši. Ir MRU KPF studentų vyrų (p<0,01), ir moterų (p<0,05) grupių rankų tiesėjų raumenų jėgos rodikliai buvo didesni nei kitų studentų. Visi tirtų moterų grupių raumenų jėgos rodikliai patikimai mažesni nei vyrų (p<0,001). Geriausių anaerobinio glikolitinio pajėgumo (pagal testą stotis – tūpti) (p<0,01) rezultatų pasiekė vyrai, ne KPF studentai, o jų bendraamžiai. [Iš leidinio]

ENThe aim of the research was to compare and evaluate indicators of physical preparedness of students at Mykolas Romeris Univeristy Kaunas Police Faculty (MRU KPF) and their peers. Research participants were the first year students of the MRU KPF (18 – 19 years) and their peers – students from other HE institutions who were independently engaged in sports 2-3 times a week. The sample groups (including 22 – 24 men and women) were selected randomly. To evaluate development of physical characteristics as an aspect of training of the would-be officers the following tests were used: hand grip, trunk flexibility forward, standing up and squatting (60 sec.), stretching and bending arms (30 sec.), sitting and lying down (30 sec.), keeping the trunk in horizontal position, running (3 km for men and 2 km for women). The tests were performed in autumn, just after the students entered the higher schools. The handgrip indicators of would-be male officers at the MRU KPF were higher compared to those of their peers from other higher schools (p<0.05). The indicators of handgrip of women were similar in both groups. The hand extensor muscle strength indicators of both the MRU KPF male and female students were higher compared to other students (p<0.01 for men and p<0.05 for women). All indicators of hand muscle strength of women were significantly lower than those of men (p<0.001). The best anaerobic glycolitic capacity in the standing and squatting test was achieved by male students from other higher schools, not from the KPF (p<0.01).

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6559
Updated:
2018-12-20 23:10:29
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: