Impact of stakeholders' interests on financial accounting policy-making : the case of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of stakeholders' interests on financial accounting policy-making: the case of Lithuania
Alternative Title:
Suinteresuotųjų grupių interesų įtaka finansinei apskaitos politikai: Lietuvos atvejis
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2006, vol. 5, no. 1 (9), p. 51-64
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis skirtas analizuoti suinteresuotųjų grupių lūkesčių poveikį Lietuvos įmonių finansinės apskaitos politikos formavimui. Pagal suinteresuotųjų teoriją įmonės turėtų pasirinkti finansinės apskaitos politiką, kad finansinėje atskaitomybėje pateiktų tikrą ir teisingą finansinę būklę ir veiklos rezultatus, nes suinteresuotiesiems informacija reikalinga teisingų sprendimų priėmimui. Remiantis atliktais empiriniais tyrimais, skirtingų suinteresuotųjų grupių interesų poveikis apskaitos informacijos informatyvumui ir teisingumui priklauso nuo įmonės dydžio. Akcininkų, valstybės institucijų, masinės informavimo priemonių interesų poveikis apskaitos informacijos informatyvumui ir teisingumui yra didžiausias stambiose Lietuvos įmonėse. Visų suinteresuotųjų poveikis apskaitos informacijai yra žymiai silpnesnis mažose Lietuvos įmonėse. Svarbiausiais suinteresuotaisiais Lietuvos įmonėse laikomi investuotojai, valstybės institucijos, darbuotojai. Mažiausiai svarbūs yra masinės informacijos priemonės ir visuomenė. Akcininkų, valstybės institucijų ir masinės informacijos priemonių interesai yra svarbiausi stambioms įmonėms. Tai rodo didesnę šių įmonių socialinę atsakomybę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Suinteresuotųjų grupių interesai; Suinteresuotųjų grupių teorija; Finansinės atskaitomybės politika; Stakeholders' interests; Stakeholder theory; Financial accounting policy.

ENThis paper analyses the expectations of particular stakeholder groups’ impact on corporate financial accounting policy-making in Lithuanian enterprises from Stakeholder theory perspective. Companies should seek to present a true and fair view of their financial performance and results while making financial accounting policy because stakeholders need informative and truthful accounting data for making right decisions. On the basis of empirical results it could be stated that the impact of different stakeholders’ interests on financial accounting information informativeness and fairness depends on the enterprises’ size. The interests of shareholders, media and governmental institutions make the bigger impact on financial accounting informativeness and fairness in the large Lithuanian companies, and interests of almost all investigated stakeholders, except regulators, make impact on small and medium enterprises’ financial accounting informativeness and fairness, however, this impact is weaker than in large companies. The most important stakeholders in Lithuanian enterprises are investors, regulators, employees. At least important are media and the all public. Interests of shareholders, regulators and media are more important for large enterprises. It shows us the higher social responsibility of large Lithuanian enterprises. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4113
Updated:
2018-12-17 11:45:35
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: