Credit risk estimation model development process : main steps and model improvement

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Credit risk estimation model development process: main steps and model improvement
Alternative Title:
Kredito rizikos vertinimo modelio sudarymo procesas: pagrindiniai etapai ir modelio tobulinimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2011, 22 (2), p. 126-133
Keywords:
LT
Bankas; Klasifikavimo metodai; Kredito reitingai; Kredito rizika.
EN
Bank; Classification methods; Credit ratings; Credit risk.
Summary / Abstract:

LT[...] Vienas iš kredito rizikos vertinimo būdų yra bankų vidaus kredito rizikos vertinimo modelių taikymas. Šiuos modelius bankai sudaro atsižvelgdami į savo poreikius ir turimus duomenis, pasirenka tinkamiausius duomenų analizės metodus. Mokslinėse publikacijose dažniausiai aprašomi modeliai, kuriais įmonės klasifikuojamos į 2 grupes (patikimų ir nepatikimų klientų). Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijose nurodyta, kad patikimos įmonės turi būti suskirstytos į ne mažiau kaip 7 grupes (reitingus). Todėl šiame tyrime buvo siekiama sudaryti įmonių kredito rizikos vertinimo modelį, kuriuo patikimi banko klientai klasifikuojami į 7 grupes, o nepatikimi – į 1 grupę. Šio tyrimo objektas – įmonių kredito rizikos vertinimo modeliai. Tyrimo tikslas – sudaryti įmonių kredito rizikos vertinimo modelį ir aprašyti jo sudarymo proceso etapus. Tyrimo metodai: mokslinių publikacijų, susijusių su kredito rizikos vertinimu, analizė; įmonių kredito rizikos vertinimo modelio sudarymas. Įmonių aplinkos pokyčiai daro įtaką jų patikimumui kredito rizikos atžvilgiu ir keičia patikimumo vertinimo kriterijus. Todėl, atsižvelgiant į šiuos pokyčius, aktualu nuolat atnaujinti bankų taikomus klientų kredito rizikos vertinimo modelius. Tyrime buvo siekiama sudaryti modelį, kuriuo bankas galėtų kiekybiškai įvertinti įmonių kredito riziką. Taigi šiame straipsnyje aprašyta modelio esmė ir jo sudarymo proceso etapai.[...] Tyrimas parodė, kad sudarytas įmonių kredito rizikos vertinimo modelis gali būti veiksminga priemonė Lietuvoje veikiančių įmonių kredito rizikai vertinti.[...]. [Iš leidinio]

ENThe attribution of credit ratings for clients is a very important issue in the banking sector. Banks must evaluate credit risk of credit applicants by using standardized (external rating institutions) or internal ratings-based (IRB) methods. Banks which decided to use IRB method attempt to develop precise internal credit rating models for the evaluation of creditworthiness of their borrowers. The internal rating method for the estimation of default probability requires to collect the default information from the historical data in banks. The major studies about default determinating factors are based on classification methods (Zhou, Xie, Yuan, 2008). A classification model considers the default measurement as the pattern recognition where all borrowers are divided to non-default and default groups based on their financial and non financial data. Banks attempt to construct an evaluation model that can be used to discriminate new sample. This research focuses on a credit rating model development which could attribute credit ratings for Lithuanian companies. The steps of a model’s development and improvement process are described in this paper. The model’s development begins with the selection of initial variables (financial ratios) characterizing default and non-default companies. 20 financial ratios of 5 years were calculated according to annual financial reports. Then statistical and artificial intelligence methods were selected for the classification of companies into two groups: default and non-default.A discriminant analysis, logistic regression and artificial neural networks were applied for this purpose. Often statistical methods are not able to operate with a large amount of data, so the analysis of variance, Kolmogorov-Smirnov test and factor analysis were applied for data reduction. Artificial neural networks often are able to analyze a large amount of data so variable selection was accomplished by the network itself calculating ranks of importance for every initial variable. There were constructed 15 classification models and their classification accuracy was measured by calculating correct classification rates. The most accurate was a logistic regression model analyzing data of 3 years (97% of correctly classified companies). Then the sample of companies was supplemented with new data and changes in classification accuracy were estimated. The significant decrease of classification accuracy conditioned the need of model update. For this reason the logistic regression coefficients were recalculated. In order to classify nondefault companies into 7 classes: profitability, liquidity, financial structure and individual possibility of default estimated by a logistic regression model were determined as rating criterions. Then the rating scale was constructed and credit ratings were attributed for companies in the sample. The calculated probabilities of default indicated that some lower ratings have lower probabilities of default. These imperfections were corrected by the modification of a rating scale. The research has shown that the developed model is a valid tool for the estimation of credit risk. [text from author]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28641
Updated:
2018-12-17 12:57:41
Metrics:
Views: 53    Downloads: 3
Export: