Языковое сознание и образ мира русских Литвы

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Языковое сознание и образ мира русских Литвы
Alternative Title:
Pasaulio vaizdo atspindys Lietuvos rusų kalbinėje sąmonėje
In the Journal:
Filologija. 2003, Nr. 8, p. 40-46
Keywords:
LT
Rusų kalba / Russian language; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami Lietuvos rusų kalbinės sąmonės nacionalinės ir kultūrinės specifikos tyrinėjimo rezultatai. Remiantis 105 žodžiais–stimulais buvo sudarytas tiesioginis ir atvirkštinis „Asociatyvinis Lietuvos rusų žodynas“ ir nustatytas kalbinės sąmonės branduolys, apimantis 75 žodžius. Rezultatų analizė parodė, kad Lietuvos rusų, Rusijos rusų ir kitų slavų kalbinės sąmonės branduolys daugeliu atžvilgių sutampa. Visų trijų grupių respondentų pasaulio vaizdo centre – žmogus, (namas), gyvenimas. Straipsnio autorė apibūdina Lietuvos rusų kalbinės sąmonės branduolio specifiką, kai kurias formaliąsias jo ypatybes. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados, liudijančios, kad „Asociatyvinio Lietuvos rusiį žodyno“ medžiaga yra patikima. Ji gali būti naudojama tiriant kalbines struktūras ir etninį bei kolektyvinį neįsisąmonintą Lietuvos rusų kalbinių struktūrų sluoksnį. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asociatyvinis žodynas; Kalbinė sąmonė; Lietuvos rusai; Pasaulio vaizdo suvokimas; Psicholingvistika; Rusų kalba; Rusų kalba Lietuvoje; Žodžiai-stimulai; Associative vocabulary; Linguistic consciousness; Perception of the world's vision; Psycholinguistics; Russian language; Russian language in Lithuania; Russians in Lithuania; Stimulus words.

ENThe article discusses the results of the study of national and cultural specifics of the Russian linguistic conscious in Lithuania. By using 105 words-stimuli a direct and reverse dictionary “Associative Russian Dictionary of Lithuania” was compiled and a core of the linguistic conscious of 75 words was identified. The analysis of results indicated that the core of linguistic conscious of Lithuanian Russians, Russians of Russia and other Slavic people coincides in many aspects. The core images of the world of respondents of all three books are man, (home) and life. The author of the article defines the specifics of the core of the linguistic conscious of Russians of Lithuania and its certain formal peculiarities. At the end of the article conclusions evidencing the reliability of the dictionary are presented. It can be used when studying linguistic structures and the unabsorbed ethnical and collective layer of Russian linguistic structures of Lithuania.

ISSN:
1392-561X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39507
Updated:
2018-12-17 11:16:15
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: