Stilistinė Sigito Parulskio esė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stilistinė Sigito Parulskio esė analizė
Alternative Title:
Stylistic analysis of Sigitas Parulskis' essay
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2004, Nr. 2, p. 35-39, 47
Keywords:
LT
Analizė; Didaktika; Lietuvių eseistika; Lietuvių esė; Pasakotojas; Semantika; Sigitas Parulskis; Stilistinė analizė; Stilius; Tema; „Turgaus kelias".
EN
"Visit to the Market Place"; Analysis; Didactics; Lithuanian esay; Lithuanian essay; Narrator; Semantics; Sigitas Parulskis; Style; Stylistic analysis; Subject.
Summary / Abstract:

LTVienas svarbiausių publicistinio stiliaus bruožų yra tai, kad jam būdinga dviejų kalbos funkcijų – pranešimo (informacinės) ir poveikio (ekspresinės, agitacinės) dermė. Kalbos vartotojas griebiasi šio stiliaus, kai jam svarbu ne tik perteikti kokią nors informaciją, bet ir vienaip ar kitaip paveikti adresatą bei išreikšti savo požiūrį į dėstomus faktus. Publicistinis stilius išsiskiria dar ir tuo, kad jo raiškoje dera ekspresyvumas ir standartas, o kuris šių kalbos bruožų vyrauja, lemia adresanto pasirinktas žanras. Svarbiausia meninio stiliaus ypatybė yra individualumas. Meninio stiliaus kalbos funkcinėje hierarchijoje vyrauja estetinė funkcija, kuri čia pateisina net nukrypimus nuo bendrinės kalbos normų, žargono, barbarizmų, necenzūrinės leksikos ar kalboje apskritai neegzistuojančių žodžių, okazionalizmų, vartojimą. Taip pat meniniame tekste gali būti vartojamos kitiems funkciniams stiliams būdingos kalbinės priemonės ar net į jį įtraukiami ištisi kitų funkcinių stilių fragmentai – tokią kalbos priemonių atranką taip pat lemia individualus autoriaus sumanymas, dažnai – siekis kuo autentiškiau, tiksliau pavaizduoti tikrovę. Šiai stilistinei analizei pasirinkta S. Parulskio esė „Turgaus kelias“ (Parulskis S. „Nuogi drabužiai“. V., 2002, p. 13.). Kūrinys nėra vienalytis, jį sudaro aštuonios nedidelės, atskirus pavadinimus turinčios dalys: „Išvakarės“, „Stalino laidotuvės“, „Socialinis faktorius“, „Motiniškas kanibalizmas“, „Turgaus valstybinė kalba“, „Moteris turguje, pardavėja“, „Su meile ir neganda“ bei „P. S.“, kurią, sprendžiant iš šrifto, galima laikyti paskutiniosios dalies post scriptum, tačiau semantiškai ji gali būti suprantama ir kaip viso kūrinio prierašas.

ENThe essay consists of eight little parts under separate titles. They are linked by a common theme, that of the narrator's visit to the market place. Three parts of this essay, namely, The Social Factor, Maternal Cannibalism, and State Language of the Market Place have been analysed in greater detail. [text from author]

ISSN:
0235-7151
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40802
Updated:
2018-12-17 11:28:36
Metrics:
Views: 109    Downloads: 18
Export: