Vilniaus kolekcininkai L. Moračevskis, A. L. Žostautas ir jų ryšiai su lenkų numizmatais XIX a. II pusėje - XX a. pradžioje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus kolekcininkai L. Moračevskis, A. L. Žostautas ir jų ryšiai su lenkų numizmatais XIX a. II pusėje - XX a. pradžioje
Keywords:
LT
Albertas Liudvikas Žostautas; Kolekcininkai; Korespondencija; Lenkija; Lenkų numizmatai; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka; Liucijonas Moračevskis; Numizmatika; Vilnius
EN
Albert Ludwik Zasztowt; Correspondence; Library of the Lithuanian Academy of Sciences; Lucyan Moraczewski; Numizmatic; Poland; Polish numismats; Vilnius
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje supažindinama su lenkų numizmatų laiškais, kuriuos jie XIX a. II pusėje - XX a. pradžioje parašė Vilniaus kolekcininkams Liucijonui Moračevskiui (Lucyan Moraczewski, 1822-1909) ir Albertui Liudvikui Žostautui (Albert Ludwik Zasztowt, 1850-1918; laiškuose dažniausiai vartojamas tik Liudviko vardas). Šie iki šiol neskelbti lenkų kalba parašyti laiškai saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje, A. L. Žostauto ir Liucijono Uziemblos fonduose (LMAB RS, f. 273; f. 151). Straipsnyje pateikiamos tik įdomesnės laiškų autorių mintys, daugiau ar mažiau susijusios su įvairiais numizmatikos klausimais, nors daugelis jų domėjosi ne vien numizmatika. Laiškų autoriai pristatomi abėcėlės tvarka, jų laiškai - chronologine seka. L. Moračevskis ir A. L. Žostautas palaikė glaudžius ryšius ne tik su Lietuvos kolekcininkais, bet ir su gyvenusiais Kijeve, Varšuvoje, Krokuvoje, Radome ir kitur. Vieni iš jų, kaip K. Beyeris, K. Bolsunowskis, T. Rewolińskis, ne tik rinko numizmatikos objektus, bet ir juos tyrinėjo, rašė spaudoje, kiti, pavyzdžiui, G. Soubise-Bisieras, rinko monetas bei medalius ir jais prekiavo. Susirašinėjant ir asmeniškai bendraujant su kolekcininkais, L. Moračevskiui ir A. L. Žostautui pavyko sukaupti vertingus numizmatikos rinkinius, informacijos apie atskirus juos dominančius objektus ir praplėsti žinias numizmatikos srityje. Išlikusi numizmatų korespondencija atskleidžia naują numizmatikos rinkinių istorijos puslapį.

ENThe article introduces Polish numismatists' letters, which were written in the second half of the 19th century – early 20th century to Vilnius collectors Lucyan Moraczewski, 1822–1909, and Albert Ludwik Zasztowt, 1850–1918, with the name Ludwik mainly mentioned in the letters. Never published before letters written in Polish are stored in the A.L.Zasztowt's and Lucyan Uziemblo's funds (Fund 273; Fund 151, MD, WLLAS), Manuscripts Department, the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Science. The article presents only those thoughts of the authors of the letters that may be interesting for the readers, are more or less related with various numismatics matters, though most of them had interests broader than numismatics. Authors of the letters are introduced in alphabetical order, their letters in chronological order. L.Moraczewski and A.L. Zasztowt maintained close relations not only with Lithuanian collectors, but also with collectors residing in Kiev, Warsaw, Krakow, Radom, etc. Some of them, e.g. K. Beyer, K. Bolsunowski, T. Rewolinski not only collected numismatic objects but also researched them, had their writings printed in the press, the others, e.g. G. Soubise-Bisier collected coins and medals and traded in them. Through correspondence and personal communication with collectors, L. Moraczewski and A.L. Zasztowt managed to accumulate valuable numismatic collections, information about individual objects that they were interested in and to expand their knowledge in numismatics. Survived numismatists' correspondence opens a new page in the history of numismatic collections.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28158
Updated:
2013-09-04 16:43:21
Metrics:
Views: 14
Export: