Jakub Szymkiewicz "Szlachcic na Łopacie" : satyryczny reporter "Wiadomości Brukowych"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Jakub Szymkiewicz "Szlachcic na Łopacie" : satyryczny reporter "Wiadomości Brukowych"
Alternative Title:
  • Jakub Szymkiewicz - Szlachcic na Łopacie : the satirical reporter of Wiadomości Brukowe
  • Jakub Szymkiewicz, "Bajoras ant kastuvo" (Szlachcic na Łopacie) - žurnalo "Gatvės žinios" ("Wiadomości Brukowe") reporteris satyrikas
Publication Data:
Kraków : Collegium Columbinum, 2006
Pages:
276 p.
Series:
Biblioteka Tradycji; nr 45
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Przedmowa / Jan Grochowski — Wstęp — Tło polityczno-społeczne: „Ziemie Zabrane“ i Wilno za раnоwаniа Aleksandra I (1815-1825); Sytuacja społeczna i ekonomiczna, zakres swobód, rozwój życia naukowego i kulturalnego; Towarzystwo Szubrawców i „Wiadomości Brukowe” — Życie i działalność publiczna Jakuba Szymkiewicza — Twórczość szubrawska Jakuba Szymkiewicza - Wędrówki Szlachcica na Łopacie — Satyryczny koncept Szlachcica na Łopacie — Problematyka społeczna i obyczajowa Wędrówek Szlachcica na Łopacie — Bibliografia w wyborze — Streszczenia — Jakub Szymkiewicz Wędrówki Szlachcica na Łopacie - krytyczna edycja tekstu: Zasady wydania; Wędrówki Szlachcica na Łopacie — Spis ilustracji — Źródła ilustracji — Skorowidz nazwisk — Spis wydawnictw Collegium Columbinum.
Keywords:
LT
Jokūbas Šimkevičius; Jokūbas Šimkevičius (1775–1818); Lietuvos masonai; Nenaudėlių draugija; Vilniaus kultūrinis gyvenimas; Šubravcų draugija; Žurnalas Wiadomosci Brukowe; „Bajoro ant lyžės“ reportažai; „Gatvės žinios“
EN
Freemasonry in Lithuania; Jakub Szymkiewicz; Jakub Szymkiewicz (1775–1818); Magazine Wiadomosci Brukowe; Magazine „Gutter News“; Satirical texts; Society of Scoundrels; Vilnius culture life; „The Scoundrels Society“
Summary / Abstract:

LTKnygoje publikuojamas istorijos šaltinis: Vilniaus visuomenės veikėjo ir žinomo pediatro, vieno Šubravcų draugijos, veikusios Vilniuje 1816-1818 metais, įkūrėjų ir pirmo pirmininko Jakubo Szymkiewicziaus (1775-1818) Wędrówki Szlachcica na Łopacie [Šlėktos kelionė ant kastuvo]. Išsamioje įvadinėje dalyje pateikiamas ypač platus XIX a. pirmosios pusės politinių aplinkybių kontekstas, apžvelgiama Vilniaus visuomeninė, ekonominė, mokslo ir kultūros situacija. Detaliai apžvelgiama J. Szymkiewicziaus biografija, ypač dviejų metų laikotarpis, kai jis laikraštyje „Wiadomości Brukowe“ [Gatvės žinios] spausdino feljetonus. J. Szymkiewiczius - žinomas publicistas ir satyrikas, minėtame laikraštyje jo sukurtas herojus šlėkta, keliaujantis ant stebuklingo kastuvo, tapo Šubravcų draugijos simboliu. Vilniaus intelektualai, susibūrę į Šubravcų draugiją, aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, publikavo satyrinę publicistiką, leido savo „Wiadomości Brukowe“. Pati draugijos ir laikraščio formulė, ypač pavadinimas ir satyra, buvo drąsi intelektualinė provokacija. Savo satyrinę idėją J. Szymkiewicz siejo su skrydžio padangėse motyvu, kurio ištakos yra antikinėje literatūroje. Savo satyrinėje kūryboje daugiausia dėmesio jis skyrė patologijoms, susijusioms su eksdivizijomis (turto padalijimo tarp skolininko kreditorių ir įpėdinių procedūra); gynė išnaudojamus valstiečius, aptarė žydų problemą, taip pat įsitraukė į kovą su plintančiu girtuokliavimu. Publikuojamas tęstinis Wędrówki Szlachcica na Łopacie tekstas iš 1817-1818 m. „Wiadomości Brukowe“ su detaliais paaiškinimais.

ENThe book contains the historical source: “Wędrówki Szlachcica na Łopacie” [The Nobleman’s Trip on a Spade] by Jakub Szymkiewicz (1775-1818), a public figure of Vilnius and well-known paediatrician, one of the founders and the first president of the Szubrawców Society, which operated in Vilnius from 1816 to 1818. The detailed introductory part provides a very broad context of political circumstances in the first half of the 20th century; the social, economic, scientific and cultural situation in Vilnius is overviewed. A detailed overview of Szymkiewicz’s biography, especially the period of two years when he published feuilletons in the newspaper “Wiadomości Brukowe” [The Street News] is provided. Szymkiewicz is a famous publicist and satirist. His character, a nobleman travelling on a magic spade, created in the above newspaper became the symbol of the Szubrawców Society. Vilnius intellectuals who united into the Szubrawców Society were actively involved in the social life, published satirical publicist articles and their “Wiadomości Brukowe”. The formula of the Society and the newspaper, its title and satire in particular, was a brave intellectual provocation. Szymkiewicz related his satirical idea to the motif of the flight in the sky with origins in the antique literature. He focussed his satirical works mainly on pathologies related to ex-divisions (the procedure of division of property between the creditors of the debtor and heirs); defended exploited peasants, discussed the problem of the Jews, as well as engaged in the fight against the spreading drinking. The complete text “Wędrówki Szlachcica na Łopacie” from “Wiadomości Brukowe” published from 1817 to 1818 is provided with detailed explanations.

ISBN:
8389973324
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26353
Updated:
2021-01-08 21:53:53
Metrics:
Views: 21
Export: