Tėvų parama pirmos klasės gimnazistų adaptacijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų parama pirmos klasės gimnazistų adaptacijai
Alternative Title:
Perents' support for the adaptation of first-year gymnasium students
In the Journal:
Pedagogika. 2012, 106, p. 70-77
Keywords:
LT
Adaptacija; Šeima; Mokinio savijauta.
EN
Adaptation process; Family; Teenager’s behavior.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama vienas iš pirmos klasės gimnazistų adaptaciją lemiančių veiksnių – tėvų parama mokinių adaptacijos procese. Mokslinė darbų analizė teigia, kad tėvų teikiama parama lemia sėkmingą pirmos klasės gimnazistų adaptaciją gimnazijoje. Šeimoje yra būtina patenkinti paauglio suaugumo, afiliacijos, pripažinimo ir saugumo poreikius, siekiant sėkmingos adaptacijos gimnazijos bendruomenėje, nes nuo tėvų teikiamos paramos efektyvumo bei gebėjimo suprasti ir palaikyti pirmos klasės gimnazistus, priklauso tarpasmeninių santykių kokybė adaptuojantis gimnazijos bendruomenėje, ypač su klasės nariais ir mokytojais. Gimnazistų gebėjimas susirasti draugų naujoje klasėje priklauso nuo susiformavusių socialinių įgūdžių šeimoje bei tarpasmeninių santykių su šeimos nariais. Empirinio tyrimo (anketinės apklausos būdu apklausti 482 Elektrėnų, Kėdainių, Klaipėdos, Mažeikių, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Utenos, Vilniaus miestų išgrynintų gimnazijų pirmos klasės gimnazistai) duomenys parodė, kad tėvų auklėjimo stiliai turi įtakos pirmos klasės gimnazistų saugumo pojūčiui, pagarbos bei bendruomeniškumo pojūčiui gimnazijoje, gebėjimui greitai susirasti draugų naujoje klasėje. Vadinasi, tėvų auklėjimo stilius tiesiogiai lemia mokinių socialinę adaptaciją gimnazijoje. Nustatyta, kad tėvų parama pirmos klasės gimnazistams lemia jų emocinę, psichinę ir fizinę būsenas. Respondentų negalavimai: nemiga, skrandžio skausmai, nervinė įtampa, liūdna nuotaika, pojūtis, kad gimnazija juos slegia, priklauso nuo tėvų gebėjimo suprasti pirmos klasės gimnazistų problemas ir poreikius, suteikti laiku ir veiksmingą pagalbą.

ENOne of the factors determining adaptation of the first class gymnasium students - parents' support during children's adaptation - is discussed in the article. The scientific analysis shows that parents' support determines successful adaptation of the first class gymnasium students in the gymnasium. Family must satisfy teenager's needs for adulthood, affiliation, recognition and security in order to ensure successful adaptation in the gymnasium community, as effectiveness of parents' support and their ability to understand and support first year students at the gymnasium determine quality of interpersonal relations when adapting in gymnasium community, in particular relations with class members and teachers. Gymnasium students' ability to find friends in a new class depends on social skills formed in their families and their interpersonal relations with other family members. Findings of the empiric research (482 first year students of gymnasiums of Elektrėnai, Kėdainiai, Klaipėda, Mažeikiai, Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, Utena, Vilnius cities participated in questionnaire poll) showed that the parents' upbringing styles influence feelings of security, respect and sociality of the first year gymnasium students, their ability to make friends quickly in a new class. Therefore, parents' upbringing style has direct impact on social adaptation of students in gymnasium. It was established that parents' support to first year gymnasium students determines their emotional, mental and physical states. Respondents' conditions: insomnia, gastric aches, psychological tension, sadness, sensation that gymnasium is oppressing them, depend on parents' ability to understand the problems and needs of the first year gymnasium students and to provide timely and effective help.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40754
Updated:
2018-12-17 13:18:13
Metrics:
Views: 72    Downloads: 24
Export: