Vyresnių klasių moksleivių asmenybės ypatumų svarba prisitaikymo mokykloje sunkumų įvertinimui ir numatymui : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyresnių klasių moksleivių asmenybės ypatumų svarba prisitaikymo mokykloje sunkumų įvertinimui ir numatymui: disertacija
Alternative Title:
The Importance of the Personality of Pupils of Senior Forms to Assessing and Forecasting Difficulties of their Adaptation to School
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
117, [39] lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMoksleivių prisitaikymo sunkumai mokykloje (kraštutiniu atveju pasireiškiantys išėjimu iš mokyklos) kelia ypatingą susirūpinimą, kadangi yra susiję su tolimesne asmens dezadaptacija visuomenėje: alkoholizmu, bedarbyste, nusikaltimais, savižudybėmis ir pan. Šio darbo tikslas – nustatyti vyresnių klasių moksleivių asmenybės ypatumų svarbą prisitaikymo mokykloje sunkumams įvertinti ir nustatyti. Tyrime dalyvavo 15 Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų 9 kl. mokiniai, kurie buvo stebimi 4 mokslo metus, kol baigė 12 klasių arba kol mokėsi stebimose mokyklose. Nustatyta, kad blogai ir labai blogai mokykloje yra prisitaikę 21,8 proc. vyresnių klasių moksleivių. Berniukai mokykloje adaptuojasi blogiau nei mergaitės. Blogiau prisitaikę mokykloje berniukai yra labiau susirūpinę savo sveikata, labiau įtarūs, nepatiklūs santykiuose su kitais, rigidiški ir kt. Blogiau ir geriau pamokas lankančių moksleivių asmenybės ypatumų išreikštumo skirtumai, nustatyti remiantis psichologiniu tyrimu 9-oje klasėje, siejosi su moksleivių pamokų lankymu 10-oje, 11-oje bei 12-oje klasėse. Tėvų išsilavinimas susijęs su moksleivio išėjimu iš mokyklos: po 9 klasių iš mokyklos dažniau išeina moksleiviai iš šeimų, kuriose tėvų išsilavinimas yra žemesnis nei aukštasis. Geriau mokosi tie moksleiviai, kurių tėvų išsilavinimas yra aukštasis. Mergaitės iš nepilnų šeimų blogiau mokosi, blogiau lanko pamokas ir dažniau išeina iš mokyklos po 9 klasių nei mergaitės iš pilnų šeimų; berniukų tarpe tokio ryšio nenustatyta. Paruošta diagnostinė skalė moksleivių adaptacijos mokykloje sunkumams nustatyti.

ENDifficulties of pupils’ adaptation to school (in the extreme case they manifest themselves in quitting school) raise concern because they are related to a person’s failure to adapt further in society: alcoholism, unemployment, criminality, suicide, etc.). The aim of this study is to determine the importance of the peculiarities of personalities of schoolchildren of senior forms to determine difficulties in their adaptation to school. Pupils of the ninth form of 15 Kaunas schools of general education, who were observed for 4 school years until they finished 12 forms or until they learned at schools under observation, participated in the study. It was established that 21.8 per cent of schoolchildren of senior forms were adapted to school badly or very badly. Boys adapted to school worse than girls did. Boys who are adapted to school worse are more concerned about their health, are more suspicious, distrustful in their relations with others, rigid, etc. Differences in expression of the peculiarities of the personality of pupils on the basis of a psychological study in the ninth form related to their attendance of lessons in the 10th, 11th and 12th forms. Education of parents is related to the pupil’s leaving of school: schoolchildren from the families in which parents’ education is lower than higher education more often leave school after the 9th form. Those pupils whose parents have higher education learn better. Girls from single-parent families learn worse, attend lessons worse and more often leave school after the 9th form; no such relationship has been established among the boys. The diagnostic scale to determine difficulties in pupils’ adaptation to school has been prepared.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11570
Updated:
2022-02-07 20:09:05
Metrics:
Views: 12
Export: