Psichosocialinės vadybos problemos organizacijoje : vadovo ir ugdymo paslaugų vartotojų santykių sritis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichosocialinės vadybos problemos organizacijoje: vadovo ir ugdymo paslaugų vartotojų santykių sritis
Alternative Title:
Psychosocial problems of an organisation: relations area between the manager and educational service users
In the Journal:
Keywords:
LT
Mokinių tėvai; Organizacija; Psichologinės problemos; Psichosociologinės problemos, organizacija, ryšiai; Santykiai; Santykiai tarp švietimo paslaugų teikėjų (direktorių) ir vartotojų; Ugdymo paslaugų vartotojai; Vadybininkas; Švietimo paslaugų teikėjai; Švietimo vadyba.
EN
Education management; Educational service users; Educational services suppliers; Organisation; Psychosocial problems; Psychosociological problems, organization, relations; Relations area; Relations between educational services suppliers (directors) and users; Schoolchildrens parents; The manager.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – atskleisti vadovų nuomonės apie socialinius-profesinius santykius tarp mokyklų vadovų ir ugdymo paslaugų vartotojų psichosemantiką. Tyrimo esmę sudaro tai, kad 187 mokyklų vadovams anoniminės apklausos būdu buvo pateikta serija atviro tipo klausimų, kuriais siekiama atskleisti svarbiausias, pasak respondentų, ugdymo organizacijos vadybos problemas, bei bendro pobūdžio klausimas apie mokyklų vadybos tobulinimą. Apibendrinti tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad vadovų nuomonės psichosemantinė struktūra liudija, kad socialinių santykių su tėvais srityje vyrauja humanistinio kryptingumo nuostatos. Didžiausią rūpestį mokyklų vadovams santykių su mokinių tėvais srityje kelia šių santykių epizodiškumas ir sunkumai, kurie iškyla bandant integruoti tėvus į. mokyklos bendruomenę. Vertinant turinio požiūriu vidutinį paminėjimo reitingą pasiekusias kategorijas, tenka konstatuoti, jog santykių su tėvais srityje dominuoja problematika, kurią sąlygiškai galima pavadinti vadybine ir psichologine. Kai kurie vadovų nuomonės struktūriniai dariniai yra charakteringas mokyklos, funkcionuojančios ribotų išteklių visuomenės sąlygomis, atspindys. Vadovai jaučiasi privalantys, bet nesugebantys išreikalauti didesnės tėvų materialinės paramos mokyklai. Nors ir nedominuodamos, mokyklų vadovų psichosemantikoje reiškiasi kategorijos, kurių turinys atspindi: vadovo asmenybės ir vadybos procesų autoritarinį kryptingumą; koliziją tarp, viena vertus, vadovo asmenybės dorovinės pozicijos ir, kita vertus, vadovo kaip pareigūno, atsakingo už mokyklą, jos įvaizdį, pozicijos.

ENThe aim of the research is to reveal managerial opinion about social-professional relations among school heads and psycho semantics of education consumers. During the research, 187 school heads were asked open-ended questions through an anonymous questionnaire to reveal managerial problems of educational organisation considered to be crucial by the respondents, as well as general questions about improvement of school management. Based on the summarised research findings, a conclusion can be drawn that the psycho semantic structure of the managerial opinion shows attitude of humanistic purpose-orientation prevailing in the field of social relations with parents. In the field of relations with students' parents, school heads consider episodic nature of those relations and difficulties encountered when trying to integrate parents into school community as the major concerns. When assessing the categories that reached the medium mentioning rating in terms of contents, it needs to be stated that the field of relations with parents is predominated by problems that can be conditionally called managerial and psychological. Some structural formations of the managerial opinion represent characteristic reflection of a school functioning under the conditions of limited resources society. Heads feel the duty to request parents for greater material support for the school, but do not manage to fulfil it. Psycho semantics of the school heads contain categories, not dominating though, the contents of which reflect authoritarian orientation of the personality of the school head and managerial processes; collision between the moral position of the personality of the head on the one hand, and the position of the head as an official responsible for the school, its image, on the other hand.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40326
Updated:
2018-12-17 11:16:34
Metrics:
Views: 3
Export: