Lietuvių literatūros vagoje : straipsnių rinkinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių literatūros vagoje: straipsnių rinkinys
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006.
Pages:
933 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Pratarmė — 1. Teorija. Metodologija. Mūsų literatūros mokslas. Tegu ištirpsta ledai. Lietuvių literatūros istorijos objektas ir periodizacija. Poetinė idėja ir poezijos kūrinys. Kazys Bizauskas ir jo literatūros teorija. Kalba – tautos kultūros išraiška — 2. Poetika. Eilėtyra — 3. Literatūros istorija. Iki XIX amžiaus. XIX amžius. XX amžius — 4. Recenzijos — 5. Bendražygiai — 6. Su maironiečiais — 7. Donelaičio žemėje — 8. Aitvarų tarnyboje — 9. Publicistika — Bibliografinė rodyklė — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Literatūra; Eilėdara; Klasika; Modernumas; Poetika; Vertybės.
EN
Lithuanian literature; Versification; Classics; Modernity; Poetics; Values.
Summary / Abstract:

LTKnyga sudaryta iš lietuvių literatūros tyrinėtojo, profesoriaus Juozo Girdzijausko straipsnių, išspausdintų įvairiuose leidiniuose 1963-2005 m. Redaktorė kiek patobulino kalbą bei stilių, nubraukė vieną kitą nereikalingą frazę, tačiau tekstas iš esmės liko autentiškas. Keli straipsniai nebuvo publikuoti, ir jie spausdinami iš rankraščių. Knygoje straipsniai suskirstyti teminėmis grupėmis, o grupių viduje dedami pagal dalykų arba publikavimo chronologiją ar kokį kitokį loginį nuoseklumą.

ENThe book consists of the articles of Lithuanian literature researcher, Professor Juozas Girdzijauskas, which were published in various publications in 1963–2005. The editor has slightly improved language and style, deleted some unnecessary phrases, yet the text basically remains authentic. Several articles were not published previously and have been included in the book from manuscripts. The articles are grouped according to themes and classified within groups by the chronology of subjects or publication or some other logical pattern.

ISBN:
9955698152
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40078
Updated:
2017-10-11 13:27:11
Metrics:
Views: 25
Export: