Teachers' and parents' attitude to children with special needs, integratedly educated in primary schools of Klaipeda region

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teachers' and parents' attitude to children with special needs, integratedly educated in primary schools of Klaipeda region
Alternative Title:
Mokytojų ir tėvų požiūris į specialiųjų poreikių vaikų interguotą ugdymą pradžios mokyklose Klaipėdos regione
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Pradinis ugdymas / Primary education; Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMūsų dienomis, reorganizuojant Lietuvos švietimo sistemą, yra pabrėžiamas vienas iš pagrindinių principų – humaniškumas. Akcentas čia tenka kiekvienos asmenybės vertės pripažinimui ir pagarbai kiekvienam žmogui. Daug vaikų su ryškiais vystymosi trūkumais yra įtraukiami į ugdymo procesą, „neišauklėjamo“ vaiko sąvoka baigiama ištrinti iš mūsų sąmonės. Neabejojama, kad norint ugdyti harmoningą asmenybę, yra būtinas suderintas lavinimas, kuriam būdingi pažintiniai, asmeniniai ir socialiniai elementai. Tačiau problemos, susijusios su specialiųjų poreikių vaikų ugdymu, nemažėja. Priimant neįgalų vaiką į įprastos mokyklos klasę, jis dažniausiai ugdomas įprastomis sąlygomis. Mokytojai nežino ar netaiko specialių technologijų, dirbdami su integruota klase, tėvai nėra laikomi ugdymo partneriais, nėra rūpinamasi klasės psichologiniu klimatu ir tuo, kaip į jį reaguoja specialiųjų poreikių vaikai. Tuo tarpu galimybė tenkinti poreikius dažnai lemia asmenybės vystymosi sėkmę. Specialiųjų poreikių vaikų mokymasis yra kompleksinis ir sunkus procesas. Nepaisant to, bendraklasiai ir net mokytojai dažnai ignoruoja tokius vaikus. Jie dažnai jaučiasi atstumti, ir taip slopinamas jų kūrybiškumas. Ne visi pedagogai moka atskirti specialiųjų poreikių vaikus, ne visi turi pakankamai kompetencijos, kad pritaikytų tinkamus ugdymo metodus. Norint sėkmingai ugdyti specialiųjų porikių vaiką, reikalingas ne tik mokytojų, bet ir specialistų, tėvų bei visuomenės atitinkamas požiūris bei teikiama pagalba.Reikšminiai žodžiai: Specialieji poreikiai; Pradinės mokyklos; Special needs; Primary school.

ENIn our days, reorganizing the Lithuanian education system and introducing one of the main principles, humanism, emphasis is brought to recognize value of each person. A big part of children with significant impairments in development are involved into the educative process. The category of “uneducable” children no longer exists, undoubtedly that is to form a harmonious personality of full value. However, problems related to education of children with special needs are not decreasing. One of them is acceptance of handicapped children to a general type class without creating appropriate conditions for teaching them. Teachers do not have technologies of work with integrated class, parents are not involved as competent partners, it is not taken into consideration what psychological climate will dominate in the class where children with special needs study and how they will react to it themselves. To ensure an adult or child to feel well in the society, his/her needs must be met. Meeting the needs, including special needs, is one of the main principles for development of a personality. Learning activity of children with special needs is a complex and difficult process. Classmates and teachers often ignore such children. They feel isolated and cannot release their creative powers. Not all educators are able to choose optimal education methods for such children; therefore in order to educate successfully children with special needs, there should be a relevant attitude and support by teachers, specialists, parents and the society.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3977
Updated:
2018-12-17 11:38:24
Metrics:
Views: 35    Downloads: 1
Export: