Tėvystės įgūdžių lavinimo programų efektyvumo veiksnių apžvalga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvystės įgūdžių lavinimo programų efektyvumo veiksnių apžvalga
Alternative Title:
Review of effectiveness factors of parenting skills‘ improving programs
In the Journal:
International journal of psychology: a biopsychosocial approach [Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris]. 2010, Nr. 5, p. 119-137
Keywords:
LT
Efektyvumo veiksniai; Lavinimo programa; Tėvystės įgūdžiai; Tėvystės įgūdžių lavinimo programa; Vaikas; Šeima.
EN
Child; Effectiveness factors; Family; Parenting skills; Parenting skills' improving program; Training program.
Summary / Abstract:

LTKadangi tėvai susiduria su sunkumais bendraudami su vaiku ir jį auklėdami, jiems reikalingos tėvystės įgūdžių stiprinimo ir lavinimo programos. [...] Straipsnio tikslas yra apžvelgti svarbiausius tėvystės įgūdžių lavinimo programų efektyvumui įtaką darančius veiksnius. Tyrimo metodu pasirinkta mokslinės literatūros apžvalga ir analizė. Apžvelgus užsienio literatūrą, galima išskirti tris svarbiausias tėvams skirtų programų efektyvumo veiksnių grupes: tai (1) pačios programos ypatumai, (2) dalyvio, jo šeimos charakteristikos ir (3) programą organizuojančio asmens ypatumai. Be to, įvairių literatūros šaltinių analizė leidžia kelti kelias prielaidas: tėvystės įgūdžių lavinimo programa efektyvesnė tuomet, kai (1) ji dalyviams siūlo kuo įvairesnių žinių, papildomų praktinėmis užduotimis, padeda tėvams atrasti ir išnaudoti jų asmenines ir bendravimo su vaiku stiprybes, netrikdo dalyvių dėmesio papildomomis paslaugomis ir maksimaliai įtraukia į susitikimus; (2) dalyviai yra motyvuoti ir pasiryžę keistis, programos pobūdis atitinka jų bendruosius poreikius ir specifinius lūkesčius, šeimos kultūrines vertybes; (3) programos susitikimų organizatorius siekia palaikyti šiltus santykius su programos dalyviais ir pasižymi įvairiomis asmenybės savybėmis, palankiomis nuoširdžiam bendravimui su tėvais. [Iš leidinio]

ENWhen nowadays‘ parents are confronted with varying difficulties related to communication with children and their nurture, a big need for parenting skills‘ improving programs emerges. Various programs, which differ in theoretical background, purposes, purposive groups, teaching or learning models and / or contents, can be found in scientific and practical literature. One of the most frequent questions for parents and professionals is that which program is related with the most vivid changes in parents, i. e., which is the most effective one. The aim of this paper is to review the most important factors for the effectiveness of parenting skills‘ improving programs. The review and analysis of scientific literature were chosen as a method for this paper. Following the foreign scientific literature, three major groups of factors for the effectiveness of parenting skills‘ improving programs were indicated: (1) the peculiarities of the program itself, (2) the characteristics of participant or his family, and (3) the peculiarities of person who organizes meetings for parents.Some additional tendencies were also found: it’s likely that the effectiveness of the program is more possible when (1) various types of knowledge and practical tasks are introduced to participants, they have a possibility to discover their personal strengths in communicating with children, to pay their entire attention to the program (no additional service is suggested) and take part in as many meetings as possible; (2) participants are motivated for changes, the model of the program satisfies the cultural values of the family, their general needs and specific expectations; (3) the meetings’ person searches for any possibilities for close relationships with participants and has a variety of personality traits that are necessary for sincere communication. [From the publication]

ISSN:
1941-7233
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31289
Updated:
2018-12-17 12:53:32
Metrics:
Views: 73    Downloads: 5
Export: