Vaikų iš nepilnų šeimų socializacijos problemos ir jų sprendimo būdai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų iš nepilnų šeimų socializacijos problemos ir jų sprendimo būdai
Alternative Title:
Socialisation problems of children from incomplete families and the ways to solve them
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 4 (37), p. 52-57
Keywords:
LT
Adaptacija; Nepilna šeima; Psichopatologija; Socializacijos problemos; Ugdymas; Vaikų socializacijos problemos.
EN
Adaptation; Children's socialization problems; Education; Incomplete family; Lithuania; Problems of socialisation; Psychopathology; Psychopatology.
Summary / Abstract:

LTNustatyta, kad kognityvinės, pažintinės ir vaikų elgesio problemos turi sąsajų su tėvo kaip lyties autoriteto nebuvimu šeimoje, ambivalentišku auklėjimo stiliumi ir žemu motinos išsilavinimo lygiu. Tyrimui taikyti neformalaus stebėjimo, piešinių bei mokslinės literatūros analizės metodai. Nustatyta, kad tam tikri probleminiai turinio aspektai tyrinėti mažiau. Iš jų tikslinga išskirti motinos psichopatologinių problemų įtaką vaikų psichosocialinei raidai ir skirtingų tėvų vaikų, augančių nepilnoje šeimoje, socializaciją. Identifikuotos adaptacinės, elgesio ir emocinės vaikų socializacijos problemos, turinčios lemiamos įtakos vaikų adaptacijai visuomenėje, vertybinių nuostatų bei socialinių įgūdžių internalizacijai. Motinos psichopatologinės problemos bei pakitusi šeimos struktūra neigiamai veikia vaikų savivertę, daro įtaką socializacijos bei depresijos atsiradimo procesams. Motinos ligos paūmėjimo periodais padidėja vaikų irzlumo, agresijos, konfliktiškumo, svaigalų vartojimo atvejų. Remiantis ekspertų konsultacijomis, siūloma neformalioje dienos centro veikloje suburti specialistų darbuotojų komandas individualizuotam vaikų socializacijos problemų sprendimui, tėvų įtraukimui į bendras ugdomąsias veiklas. Atkreiptinas dėmesys į vaikų švietimą tėvų psichopatologijos klausimais. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the analysis of socialisation problems of children from incomplete families and the search for the ways to solve these problems. Researchers state that cognitive and behavioural problems of children are connected with the absence of father's as a male authority, the ambivalent style of upbringing and a low level of mother's education. Trying to identify the problems of children's socialisation, the methods of informal observation, half-structured interview, drawings and analysis of scientific material have been used. It is noted that certain aspects of a problematic content are studied less than others. It is purposeful to distinguish the influence of mother's psychopatological problems on child's psycho-sociological development as well as socialisation problems of children of different parents who are raised in incomplete families. According to the data found and the additional conclusions of experts, adaptation, behavioural and emotional problems of children's socialisation have a great impact on child's adaptation in society, moral values and internalisation of social skills. Mother'spsychopathological problems and a changed structure of one's family show negative influence on child's self-esteem, processes of socialisation and appearance of depression. During the periods of intensively hard mother's psychological condition of nervousness, the aggression, conflicts and drug usage appear. According to the suggestions of experts for activities of informal day-centres, it is important to create groups of specialists for the individual solving of the problems and to incorporate parents for common education of their children. Exceptional attention must be drawn to education of children according to the questions of parent's psychopathology. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42807
Updated:
2018-12-17 13:21:45
Metrics:
Views: 100    Downloads: 13
Export: