Diskrecinio ikiteisminio tyrimo nutraukimo (diversijos) pagrįstumas ir įgyvendinimo problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diskrecinio ikiteisminio tyrimo nutraukimo (diversijos) pagrįstumas ir įgyvendinimo problemos
Alternative Title:
Legitimacy of discretional termination of pre-trial investigation (diversion) and the problems of its implementation
In the Journal:
Teisės problemos. 2005, Nr. 4 (50), p. 5-19
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas; Diskrecinis ikiteisminis tyrimas; Diskrecinis nutraukimas; Ikiteisminis tyrimas; Nusikaltimo auka; Prokuroras.
EN
Criminal procedure; Discretional pre-trial investigation; Discretionary termination; Pre-trial investigation; Pretrial investigation; Prosecutor; Victim of crime.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, ar diskrecinio ikiteisminio tyrimo nutraukimo (diversijos) institutasšiuo metu galiojančiuose įstatymuose yra pagrįstas ir savo apimtimi pakankamas įgyvendinti baudžiamojo proceso uždaviniams. Pažymėtina, jog daugiausia dėmesio skiriama diskrecinio tyrimo nutraukimo nuostatų analizei ir jų tobulinimui. Iš diskrecinio ikiteisminio tyrimo nutraukimo analizės matyti, jogšis procesas pagrįstas ne vien rikformaliaisiais, bet ir turiningais faktoriais. Čia vertinami diskrecinių sprendimų priėmimo pagrindai, kuriuos sudaro nukentėjusiojo bei kaltininko (įtariamojo) santykių turinys, tikslingumo ir legalumo principų derinimas. Be to, vertinant šiuos pagrindus, tenka analizuoti ir viešojo bei privataus interesų derinimo klausimus. Straipsnyje konstatuojama, jog siekiant baudžiamajame procese tausoti valstybės potencialą ir skatinti visuomenės dalyvavimą, būtina plėsti diskrecinio ikiteisminio tyrimo nutraukimo instituto taikymo galimybes bei jį tobulinti. Daroma išvada, jog šiuo metu galiojančios diskrecinio ikiteisminio tyrimo nutraukimo nuostatos savo turiniu nėra pakankamos, kad būtų galima tinkamai įgyvendinti proceso šalių ir kitų suinteresuotų dalyvių teisėtus interesus. Šiuo pagrindu straipsnyje formuluojami pasiūlymai. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on discretional possibility of pre-trial officers (especially prosecutors) to implement the new social strategies in the criminal procedure. These new social strategies are intended to save state's potential in the criminal cases and develop society's participation in implementation of pre-trial investigation goals. The article presents a diversion in pre-trial investigation - an alternative measure in implementation of new social strategies. Discretion concerns not only with simplificatin of criminal procedure but also plays a great role in protection and proper implementation of persons' and citizens' (especially victim, his/her representative and suspect, hisher defence councel or representative) material and procedural interests. Discretion to apply the diversion in pre-trial investigation gives more flexibility to prosecutor — it can be applied rules avoiding strict formality. The discretion of prosecutor should be extended - possibility to take a discretional decision has some advantages which are emphasised in this article. The article also describes statistics of diversion application in practice of lawenforcement institutions. Statistics shows that prosecutors quite frequently use a discretional right to apply the diversion in pre-trial investigation. By this way the state pays more attention to more serious crimes and seeks to develop society's participation in implementation of pre-trial investigation goals. At the end the authors of this article make conclusion that criminal procedure laws have not so little norms which should be corrected and give recommendations how to do it. [From the publication]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39518
Updated:
2016-12-10 17:06:43
Metrics:
Views: 87
Export: