Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaras ir Martynas Liudvikas Rėza

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karaliaučiaus universiteto lietuvių kalbos seminaras ir Martynas Liudvikas Rėza
Keywords:
LT
Karaliaučiaus universitetas; Karaliaučius; Kultūros veikėjai; Lietuvių kalba; Lietuvių kalbos seminaras; Martynas Liudvikas Rėza; Mažoji Lietuva; Rankraščio publikacija; Seminaras; Universitetas.
EN
Cultural workers; Kaliningrad; Koenigsberg University; Lithuania Minor; Lithuanian; Lithuanian language seminar; Manuscript edition; Martin Ludwig Rhesa; Seminar; University.
Summary / Abstract:

LTMartyno Liudviko Rėzos (1776–1840) rankraščio „Lietuvių kalbos seminaro istorija“ (1811) publikacijos įvadiniame straipsnyje aptariama Lietuvių kalbos seminaro reikšmė Mažosios Lietuvos kultūrai ir jo vadovo Rėzos indėlis organizuojant Seminaro veiklą bei rūpinantis lietuviškosios raštijos sklaida. Karaliaučiaus universitetas buvo vienintelė aukštoji mokykla pasaulyje, kurioje nuo XVIII a. pradžios lietuvių kalba nuolat dėstyta kaip praktinė akademinė disciplina specialiai tam tikslui įsteigtame Lietuvių kalbos seminare. Karaliaučiaus Lietuvių kalbos seminaras, beveik be pertraukos veikęs universitete daugiau kaip 200 metų (1718-1944), darė didžiulį poveikį lietuvių raštijos vystymuisi Mažojoje Lietuvoje. Jis išugdė daugelį to krašto lietuvių raštijos veikėjų kartų. Archyvų šaltiniai ir išlikę klausytojų sąrašai leidžia spėti, kad Karaliaučiaus Lietuvių kalbos seminarą lankė apie 1400-1500 klausytojų. XIX amžiuje Lietuvių kalbos seminaras jau buvo žinomas ir užsienio šalyse. Jis davė ne vieną impulsą rusų baltistikai. M. L. Rėzos veikla seminare aprašoma remiantis jo paties korespondencija bei Karaliaučiaus universiteto kuratorijos, Berlyne rezidavusios ministerijos, Gumbinės vietinės valdžios oficialiais raštais, vizitacijų ataskaitomis ir kt., atskleidžiamos publikuojamo M. L. Rėzos rankraščio sukūrimo prielaidos bei aplinkybės.

ENThe introductory article of the publication of Martynas Liudvikas Rėza’s (1776–1840) manuscript “Lietuvių kalbos seminaro istorija” [History of the Lithuanian Language Seminar] (1811) discusses the significance of the Lithuanian Language Seminar for the culture of Lithuania Minor and the contribution of its leader, Rėza, to the organisation of the Seminar activities and taking care of the dissemination of Lithuanian writings. The University of Königsberg was the only higher school worldwide, in which the Lithuanian language was continually taught as a practical academic discipline in the specially established Lithuanian Language Seminar from the beginning of the 18th c. Königsberg’s Lithuanian Language Seminar, which functioned at the university for over 200 years almost uninterruptedly (1718–1944), exerted a great impact on the development of Lithuanian literature in Lithuania Minor. It educated many generations of Lithuanian writers of that region. According to the archival sources and the surviving students’ lists, the Lithuanian Language Seminar could be attended by about 1 400–1 500 students. In the 19th c. the Seminar was already known in foreign countries. It gave more than one impetus for the Baltic studies of Russians. The activities of Rėza in the Seminar are described based on his personal correspondence and the official letters from the Curatorship of the University of Königsberg, the Ministry residing in Berlin, the local authorities of Gumbinnen, visitation reports, etc. The publication also reveals the preconditions and circumstances of the creation of Rėza’s manuscript.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39425
Updated:
2016-07-22 22:53:56
Metrics:
Views: 73
Export: