Vokiečių literatūros kūrinių vertimai į lietuvių kalbą Mažosios Lietuvos spaudoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokiečių literatūros kūrinių vertimai į lietuvių kalbą Mažosios Lietuvos spaudoje
Alternative Title:
Translations of German fiction to Lithuanian language in the press of Lithuania Minor
In the Journal:
Knygotyra. 2004, t. 43, p. 169-182
Keywords:
LT
Šveicarija (Switzerland); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTKūrybinio vertimo procesas nusidriekia per visus keturis pastaruosius Mažosios Lietuvos istorijos šimtmečius. Jo ištakos sietinos su Abraomo Kulviečio, Stanislovo Rapolionio ir Martyno Mažvydo veikla rengiant pirmuosius lietuviškos protestantų raštijos veikalus. XVI–XVIII amžių vokiečių tekstų vertimai į lietuvių kalbą tik sąlyginai vadintini literatūra. Tai buvo bažnyčioje ir namie naudojamos evangelikų liuteronų tikybos knygos. XIX amžiuje plėtojosi grožinės literatūros įvairovė ir didėjo jos poreikis. Po Pirmojo pasaulinio karo Mažosios Lietuvos lietuvių literatūra – originalioji ir verstinė – įžengė į paskutinį savo raidos etapą. Jį galėtume pavadinti moderniuoju. Iš vokiečių kalbos daugiausia išversta prozos, mažiau – poezijos. Pirmoji reikšminga vokiečių poezijos knyga yra 1841 m. Tilžėje pasirodžiusi antologija „Giesmės, linksmybei ir prietelystei paliecavotos“, sudaryta iš 35 eilėraščių ir pasakėčių. Vokiečių prozos vertimų nustatyta ne mažiau kaip pusšimtis knygų. Dauguma jų yra anoniminiai, tačiau kai kurie paženklinti ir gana garsiais autorių vardais. Skaitytojo pažinties su vokiečių literatūra galimybes praplėtė lietuviškoji periodika. Vokiškieji literatūros leidiniai yra atlikę svarbų tarpininko vaidmenį supažindindami skaitytojus su kitų tautų literatūra. Iš jų Mažosios Lietuvos lietuviai yra šiek tiek išsivertę graikų, anglų, norvegų, švedų, šveicarų, rusų, amerikiečių, japonų poezijos ir prozos. Pagal pasirodymo laiką kartais šie vertimai gerokai pranoko Didžiosios Lietuvos lietuvių ir kaimyninių tautų panašius vertimus. Jie taip pat darė poveikį lietuvių literatūrinių ryšių tėkmei, todėl nusipelnytų kruopštesnio fiksavimo, klasifikavimo ir analizės.Reikšminiai žodžiai: Mažosios Lietuvos spaudos istorija; Vokiečių literatūros vertimų į lietuvių kalbą istorija.

ENThe process of creative translation spreads through all four latter centuries of the history of Lithuania Minor. Its sources are linked with the activities of Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapolionis and Martynas Mažvydas in preparing the first works of the written language of Lithuanian Protestants. The translations of German texts to Lithuanian dating from the 16th c. to the 18th c. can only be called literature on some condition. Those were the religious books of Evangelists Lutherans used at the church and at home. During the 19th c. the variety of fiction was growing and the demand for it was increasing. After the First World War Lithuania literature of Lithuania Minor – original and translated – entered the last stage of its evolution. The first significant book of German poetry is the anthology printed in Tilsit in 1841, called “Giesmės, linksmybei ir prietelystei paliecavotos” (“Songs for merriment and friendship”). The possibilities for the reader to get acquainted with the German literature have been expanded by Lithuanian periodicals. German literature publications performed an important role of a mediator in introducing the readers with the literature of other nations. Lithuanians of Lithuania Minor translated some of Greek, English, Norwegian, Swedish, Swiss, Russian, American and Japanese poetry and prose from them. By the publication date sometimes these translations significantly excelled similar translations made by Lithuanians in Greater Lithuania and neighbouring countries. They also had influence on the flow of Lithuanian literature relationships; therefore they deserve a more thorough recording, classification and analysis.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7472
Updated:
2020-03-08 14:40:00
Metrics:
Views: 31    Downloads: 7
Export: