Prancūzų kalbos hiperonimų ir hiponimų vertimas į lietuvių kalbą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prancūzų kalbos hiperonimų ir hiponimų vertimas į lietuvių kalbą
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2012, Nr. 20, p. 93-99
Keywords:
LT
Prancūzų kalba / French language; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTNe vienas prancūzų kalbininkas savo darbuose yra rašęs apie prancūzų kalbai būdingą abstraktumą ir plačios leksinės reikšmės žodžių vartojimą. Lietuvių kalba pasižymi didesniu konkretumu, todėl verčiant Prancūzų kalbos tekstus į lietuvių kalbą, vertėjams tenka ne tik identiškai perteikti semantinį leksinio vieneto turinį, bet ir atsižvelgti į vertimo kalbos vartosenos įprastumą, vertimo kalbos normą. Šiame darbe analizuojant administracinio ir meninio stiliaus vertimus iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą, nustatyti dažnesni prancūzų kalbos tekstų hiponimų ir hiperonimų vertimo į lietuvių kalbą polinkiai. Gauti analizės rezultatai leidžia tvirtinti, kad prancūzų kalbos administracinio ir meninio stiliaus hiperonimai į lietuvių kalbą dažniausiai verčiami hiponimais. Tokie pavyzdžiai sudaro beveik 93% visų vertimo pavyzdžių. Jų randama ir administraciniame, ir meniniame stiliuje. Leksinio vieneto vertimą hiponimų lemia ne stilius, o nusistovėjusi lietuvių kalbos vartosena, polinkis tiksliau, konkrečiau įvardinti tikrovės daiktą ar reiškinį. Todėl vertimuose iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą dažniau taikoma leksinė-semantinė transformacija – konkretizacija. Jos principų realizavimas leidžia sukurti verstinio teksto kalbos natūralumo įspūdį, sklandumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Generalizacija; Hierarchiniai santykiai; Hiperonimas; Hiponimas; Konkretizacija; Prancūzų kalba; Vertimas; Vertimo polinkis; Concretisation; Concretization; French language; Generalisation; Hierarchical ralations; Hypernim; Hyperonyms; Hyponym; Hyponyms; Translating.

ENMany French linguists in their works have mentioned that abstractnature and words with wide lexical meaning are characteristic to the French language. The Lithuanian language is more concrete, therefore, when translating Lithuanian texts into the French language, translators have to identically convey the content of a semantic unit as well as to consider the general usage and standards of the target language. This work was aimed at analysing translations of administrative and artistic texts from the French language to Lithuanian. More frequent cases of tendencies of translations of French hyponyms and hypernims into the Lithuanian language were identified.The results of the analysis allow stating that French hypernims of administrative and artistic style are translated into Lithuanian as hyponyms. Such translations make up 93% of all translation examples. They can be found in texts of administrative and artistic style. The fact that lexical units are translated as hyponyms is predetermined by the established usage of the Lithuanian language and its tendency to name an object or phenomena in a more exact manner. Therefore, translations from the French into Lithuania are usually made by applying lexical and semantic transformation, i.e. concretisation. The realisation of these principles allows creating a coherent translated text, which sounds very natural in the target language.

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39402
Updated:
2018-12-17 13:17:33
Metrics:
Views: 40    Downloads: 6
Export: