The Structure of the Study Quality and Singleness in a Regional University

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Structure of the Study Quality and Singleness in a Regional University
In the Journal:
Sabiedrība un kultūra. 2005, 7, p. 143-154
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami mokslinio tyrimo „Studijų kokybės ir kryptingumo struktūra Šiaulių universitete (ŠU)" rezultatai. Tyrimas buvo atliktas 2003 m. vykdant projektą „Studijų kokybės vystymas regioniniame Šiaulių universitete". Tyrimo tikslas buvo išaiškinti svarbių studijų kokybės kriterijų, susietų su darbo rinka, sistemą, o taip pat tolimesnius veiksmus, siekiant studijų kokybės, t.y. sukurti kokybiškų studijų Šiaulių universitete modelį. Tyrimą atliko 33 ekspertų grupė (studentai, dėstytojai, administracijos darbuotojai, absolventai, darbdaviai, regiono vystymo specialistai), taikydama Delphi metodą. Universiteto esamos situacijos rodikliai (specialisto gebėjimas/negebėjimas konkuruoti darbo rinkoje; studento ir dėstytojo bendravimas kaip pagrindinis partnerystės būdas; teigiama nuomonė apie ŠU teikiamo išsilavinimo lygį, santykių tarp prorektorių ir dekanų hierarchija kaip stabdantis veiksnys; studentų nerimas dėl integracijos į darbo rinką; suvokta būtinybė priartinti studijų procesą prie praktikos ir rinkos poreikių) buvo detaliau analizuojami pagal schemą: nerimas/baimė, siekiai/norai, pagundos/vilionės. Gauti atsakymai buvo grupuojami, reitinguojami, iš jų buvo išskirta ir įvardinta 12 kategorijų, kurios apibūdino ne tiktai struktūrą, bet ir galimas studijų kokybės ŠU tendencijas. Buvo sudarytas hipotetinis Šiaulių universiteto studijų kokybės modelis. Išanalizavus gautus rezultatus ir juos patikrinus pateikiant anketą ŠU bendruomenei, matyti, kad studijų ŠU procesas turi turėti ir pragmatinį aspektą, reikia daugiau dėmesio skirti asmenybės vystymui, lyderystei, aktyviems ryšiams su darbo rinka.

ENThe problem of study quality is obvious, it is realized and is already being tackled in many of the universities in Lithuania, planning purposeful actions to ensure the quality of higher education. It is especially relevant to universities distant from the capital and that are to meet the needs of the region and form its labour market. This paper presents the results of the quality scientific research "The Structure of the Study Quality and Singleness in Šiauliai University" earned out in the project "The Development of Study Quality in Regional Šiauliai University". The study quality requirements in Šiauliai University, the structure (criteria system of study quality), and orientation towards changes (priority actions while reaching quality of studies) were disclosed and named in the experts' work group using the Delphi method. [From the publication]

ISSN:
1407-6918
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3940
Updated:
2020-09-17 20:12:23
Metrics:
Views: 19
Export: