Metakognityvinės strategijos mokantis anglų kaip užsienio kalbos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metakognityvinės strategijos mokantis anglų kaip užsienio kalbos
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 59, p. 82-90
Keywords:
LT
Metakognityvinė; Kognityvinė; Socialinės atminties strategijos.
EN
Metacognitive; Cognitive; Strategies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas metakognityvinis strateginės kompetencijos aspektas, akcentuojamas šio aspekto specifiškumas mokantis anglų kaip užsienio kalbos. Tyrime dalyvavo 527 įvairių specialybių VDU pirmo kurso studentai, kurie mokosi anglų kaip užsienio kalbos. Tirtas mokymosi strategijų vartojimo dažnumas skirtingų anglų kalbos mokymosi pasiekimų grupėse. Nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai (p <0.5) tarp sėkmingai ir nesėkmingai besimokančiųjų metakognityvinių strategijų vartojimo. Sėkmingai besimokantieji gana dažnai taiko metakognityvines strategijas mokydamiesi anglų kalbos. Tai populiariausia strategijų grupė iš visų tirtų šešių mokymosi strategijų grupių ( x = 3.54, a = 0.64). Nustatyta, kad metakognityvinių strategijų vartojimas tiesiogiai koreliuoja su kognityvinėmis (r = 0.52), atminties (r = 0.52), ir socialinėmis (r = 0.50) strategijomis. Tyrimo rezultatai patvirtina hipotezę, kad metakognityvinių strategijų įvaldymas sąlygoja efektyvų anglų kaip užsienio kalbos įsisavinimą ir vartojimą. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes a metacognitive aspect of strategy competence, specific nature of this aspect in learning English as a foreign language is emphasized. 527 first-year students of different specialties of Vilnius Pedagogical University, who study English as a foreign language, participated in the research. Frequency of use of learning strategies in groups of different levels of English proficiency was researched. Statistically significant differences (p <0.5) between successful and unsuccessful students were defined with respect to use of metacognitive strategies. Successful students quite often applied metacognitive strategies in studying English. This was the most popular group of strategies of all six learning strategy groups researched (x = 3.54, a = 0.64). It was defined that the use of metacognitive strategies directly correlates with cognitive (r = 0.52), memory (r = 0.52), and social (r = 0.50) strategies. The results of the research confirm the hypothesis that mastering of metacognitive strategies positively affects efficient acquisition and use of English as a foreign language.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
The Emancipation of spoken communication in english in the process of problem based learning / Nijolė Čiučiulkienė, Liuda Šiaučiukėnienė, Virginija Chreptavičienė. Socialiniai mokslai. 2004, Nr. 3 (45), p. 33-43.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8954
Updated:
2018-12-20 22:55:34
Metrics:
Views: 9
Export: