Tėvų dalyvavimas ikimokyklinės įstaigos bendruomenės valdymo procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų dalyvavimas ikimokyklinės įstaigos bendruomenės valdymo procese
Alternative Title:
Participation of parents in the management of the preschool institution community
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 76, p. 56-63
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Socialinis ugdymas / Social education; Vaikai / Children; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTSraipsnyje aptariamos tėvų įsitraukimo į ikimokyklinės įstaigos bendruomenės valdymą galimybės. Išryškinamas tėvų požiūris į tokios bendruomenės organizavimą, tėvų švietimą, veiklos planavimą, dalyvavimą kuriant vaikų darželio švietimo politiką, nustatant ikimokyklinės įstaigos veiklos plėtros prioritetus ir pan. Ikimokyklinės įstaigos savivalda pateikiama kaip viena pagrindinių tėvų įtraukimo į bendruomenės valdymą formų. Remiantis atliktais tyrimais, pateikiamos tėvų dalyvavimo ikimokyklinės įstaigos bendruomenės valdymo procese optimizavimo gairės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinės įstaigos bendruomenė; Valdymas; Savivalda; Tėvai; Preschool institution community; Management; Self- government; Parent.

ENThe article discusses possible ways of parents’ involvement in the community management in pre-school institutions. It highlights the parents’ approach towards the organisation of such community, education of parents, activity planning, participation in developing the policy of education of kindergartens, setting activity development priorities of pre-school institutions, etc. Self-management of the pre-school institution is described as one of the main forms of involving parents to the community management. On the basis of the performed study, the article introduces the guidelines for optimisation of the parents’ involvement in the process of the community management in pre-school institutions.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3860
Updated:
2018-12-20 23:06:20
Metrics:
Views: 169    Downloads: 59
Export: