Jurgio Baltrušaičio įnašas į krikščioniškojo Kaukazo tyrinėjimus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jurgio Baltrušaičio įnašas į krikščioniškojo Kaukazo tyrinėjimus
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2000, 22, p. 156-166
Keywords:
LT
Architektūra; Jurgis Baltrušaitis; Kaukazo tautų kultūrinis palikimas; Krikščioniškasis Kaukazas; Krikščioniškoji kultūra; Lyginamieji kultūrų tyrimai; Meno istorija; Menotyra; Skulptūra; Viduramžių menas.
EN
Architecture; Art History; Art criticism; Christian culture; Christian the Caucasus; Comparative culture research works; Cultural heritage of Caucasus nations; Jurgis Baltrušaitis; Medieval Art; Sculpture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamas Jurgio Balturšaičio (sūnaus) įnašas į krikščioniškojo Kaukazo tyrinėjimus. Pasaulio atradėjas – taip galima apibūdinti Baltrušaitį, kuris siekė atskleisti paslaptis ir supažindinti visuomenę su iki tol nežinomais ar nesuprantamais pasauliais, veitovėmis ir meno reiškiniais. Jo darbų kelio pradžia – Paryžiuje, vėliau tęsėsi Armėnijoje ir Gruzijoje. Mokslinių kelionių į Armėniją ir Gruziją metu Baltrušaitis sukaupė gausybę dokumentų ir užrašų, kurie tapo keturių fundamentalių studijų, kurios pristatomos šiame straipsnyje, pagrindu. Baltrušaitis atidžiai tyrinėjo Užkaukazės šalių ornamento motyvus ir kūrimo būdus. Tirdamas romaninę skulptūrą, jis ją lygino su krikščioniškojo Kaukazo skulptūra. Baltrušaitis aprašė ne tik sąsajas, bet ir skirtumus tarp romaninės Europos ir Užkaukazės architektūros. Vienas pagrindinių jo architektūros tyrimų objektų – smailioji kryžminė arka. Tyrinėdamas romaninio meno užuomazgas, jis priartėjo prie pirmųjų meno apraiškų Rytų antikos laikais, t. y. prie šumerų. Baltrušaitis atskleidė, kad viduramžiais buvo daug bendrų bruožų tarp krikščioniškojo Kaukazo ir romaniškosios Europos. Jis buvo vienas pirmųjų Vakarų mokslininkų, tyrinėjęs krikščioniško Kaukazo skulptūros ir architektūros paminklus jų buvimo vietoje. Šia prasme jis buvo ištikimas Henri Focillono mokinys. Jo dėka susidomėjimas krišionišku Kaukazo menu Vakarų Europoje neatslūgo nuo trečio XX a. dešimtmečio.

ENThe article reviews Jurgis Baltrušaitis’ (the son) contribution to the research of the Christian Caucasus. Baltrušaitis could be described as the founder of the word. He sought to reveal secrets and familiarise society with the world, places and works of arts previously unknown. The path of his works started in Paris, and then continued in Armenia and Georgia. During his scientific journeys to Armenia and Georgia, Baltrušaitis collected a great number of documents and notes, which paved the way for four fundamental studies presented in this article. Baltrušaitis thoroughly analysed motives and methods of creation of ornaments of states of the South Caucasus. When analysing the Roman sculpture, he compared it with the sculpture of the Christian Caucasus. Baltrušaitis described similarities and differences between the architecture of the Roman Europe and South Caucasus. When analysing the origin of the Roman art, he approached the first expressions of arts in antique countries of the East, i.e. the Sumerians. Baltrušaitis revealed that the Caucasus and the Roman Europe had many similarities in the Middle Ages. He was one of the first western scientists performing on-spot research of Caucasian sculpture and architecture monuments. He was a loyal follower of Henri Focillon.

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38467
Updated:
2020-07-28 20:26:26
Metrics:
Views: 7    Downloads: 5
Export: