Alberto Vijūko-Kojelavičiaus spausdintų knygų bibliografija : mitai ir tikrovė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alberto Vijūko-Kojelavičiaus spausdintų knygų bibliografija: mitai ir tikrovė
Alternative Title:
  • The Bibliography of Albertas Vijūkas-Kojelavičius' published books: myths and reality
  • Bibliography of the printed books by Albertas Vijūkas-Kojalavičius: myths and reality
In the Book:
Lietuvos istorijos įvairenybės. D. 2 / Albertas Vijūkas-Kojalavičius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. p. 277-291
Keywords:
LT
17 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - patikrinti kritiškai įvertinant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) XVII a. istoriko Alberto Vijūkas – Kojalavičius spausdintų knygų bibliografiją. Lenkų bibliografė K. Estreicheris Kojelavičius priskiria 37 spausdintą darbą, parodydama jį vienu produktyviausių to meto Lietuvos – Lenkijos valstybės rašytojų. Nepaisant visų šių tyrimų ir įsivyravusios griežtos nuomonės apie Kojalavičiaus produktyvumą, straipsnio autorius suabejoja nusistovėjusia nuomone. Autorius mėgina išsiaiškinti, ar bibliografinėje literatūroje Kojalavičiaus plunksnai priskiriamos knygos buvo realiai išleistos ir ar pagrįsta jo autorystė. Iš viso rastos 51 publikacija priskiriama Kojalavičiui. Tačiau tik 27 iš jų buvo išspausdintos, tuo tarpu kai 18 likusiųjų niekada net nepasirodė, o 6 autorystė kelia abejones. Tyrimas parodo, kad iš tiksliai žinomų 27 išleistų knygų, tik 17 autorystė nekelia abejonės. 3 iš jų yra tiesiog perspausdintos, o viena knyga pasirodė po Kojalavičiaus mirties. Autorius teigia, kad Estreicherių bibliografijos įtvirtintas teiginys, kad Kojalavičius paskelbė nuo 34 iki 38 knygų, yra klaidingas. Savo vardu Kojalavičius išleido viso 13 knygų, taip pat jam galima priskirti dar 6 anoniminių knygų autorystę, o vieną knygą išėjo jau po jo mirties. Straipsnio gale pateikiamos trys lentelės kaip vaizdinė priemonė: 1) A. Vijūko – Kojalavičiaus vardu išleistos knygos; 2) bibliografinėje literatūroje minimos ir Kojalavičiaus plunksnai priskiriamos knygos; 3) skirta nepasirodžiusių knygų apžvalgai.Reikšminiai žodžiai: Atribucija; Deskriptyvinė bibliografija; Bibliografijos istorija; Bibliografinė tradicija.

ENThe article critically evaluates the bibliography of published books of the 17th c. Grand Duchy of Lithuania (GDL) historian Albertas Vijūkas-Kojelavičius. Polish bibliographer K. Estreicher assigns 37 published works to Kojelavičius, showing him to be one of the most productive authors of the Commonwealth of Lithuania and Poland at that time. In spite of previous research and the prevailing consensus about Kojelavičius’ productivity, the author of this article doubts the accepted opinion. He tries to clarify whether all the books attributed to Kojelavičius in bibliographic literature were really published and whether his authorship is substantiated. Overall, 51 publications have been attributed to Kojelavičius. However, only 27 of them were ever published; the remaining 18 never appeared in print, and the authorship of 6 of these is in doubt. Research shows that of the 27 known publications, only for 17 of them is the authorship beyond doubt. Three of these are reprints, and one was published after Kojelavičius’ death. The author of this article asserts that the claim Estreicher makes in his bibliography about Kojelavičius that he published between 34 and 38 books, is erroneous. Kojelavičius only published 13 books in his own name, and another 6 of ‘anonymous’ authorship can be convincingly attributed to him. One more was published posthumously. At the end of the article there are three illustrative tables: 1) books published by A. Vijūkas-Kojelavičius in his own name; 2) books commonly attributed to Kojelavičius in bibliographic literature ; 3) unpublished works.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3834
Updated:
2013-04-28 15:58:16
Metrics:
Views: 39
Export: