Matematikai gabių vaikų charakteringų savybių raiška pamokoje : pedagogų patirties analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Matematikai gabių vaikų charakteringų savybių raiška pamokoje: pedagogų patirties analizė
Alternative Title:
Manifestation of features characteristic to mathematically gifted children in the lesson: analysis of teachers' experience
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2011, Nr. 16, p. 77-86
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi kokybinio tyrimo, kurio metu buvo siekiama analizuojant pedagogų matematikai gabių vaikų ugdymo patirtį, atskleisti šiems vaikams charakteringų savybių raišką pamokoje, rezultatai. Per tyrimą pedagogai nurodė pagrindinę matematikai gabių vaikų atpažinimo procedūrą – stebėjimą, kurio metu stebima charakteringų savybių raiška. Informantai tyrimo metu teigė, kad matematikai gabiems vaikams būdingos įvairios savybės, susietos tiek su matematinės veiklos ypatumais, tiek su asmens savybėmis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atpažinimas; Gabumai; Matematikai gabūs vaikai; Mathematically gifted children; Recognition; Talents.

ENThe article presents the results of the qualitative research. Analysing teachers' experience of educating children gifted for mathematics, the research aimed to disclose the manifestation of these children's characteristic features in the lesson. During the research teachers indicated the main procedure of recognising mathematically gifted children: observation, during which the manifestation of characteristic features is observed. During the research informants pointed out that mathematically gifted children are characterised by various features related both to peculiarities of mathematic activities and personal qualities. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38041
Updated:
2018-12-17 13:12:09
Metrics:
Views: 41    Downloads: 19
Export: