Meno dalykų studijavimo prielaidos kolegijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meno dalykų studijavimo prielaidos kolegijoje
Alternative Title:
Preconditions for music subject studies in a college
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 4 (15), p. 64-69
Keywords:
LT
Karjera / Career; Kultūra / Culture; Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje intensyviai vykdoma švietimo pertvarka: kinta ugdymo kultūra, kuriasi naujos mokymosi aplinkos, mokymasis visą gyvenimą tampa atsinaujinančio švietimo paradigma. Profesinis rengimas yra viena iš sparčiai kintančių švietimo dalių, nes to reikalauja darbo rinka. Meno dalykus ir jų studijavimą galima vertinti kaip asmens kultūros veiksnį ir kaip būsimų specialistų profesinio rengimo būdą. Straipsnio tikslas – atskleisti meno dalykų studijavimo prielaidas aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje. Meno dalykų studijavimo prielaidos kolegijoje nagrinėtos atskleidžiant studentų požiūrį į studijas ir vertinant dalykų studijų aplinkybes. Siekiant atskleisti būsimų specialistų požiūrį į dalykų studijas, apklausos duomenys nagrinėti, išskiriant tiriamiesiems būdingus studijų vertinimo veiksnius: požiūrį į praktinius įgūdžius bei komunikacinius gebėjimus, požiūrio į studijų procesą ir į organizavimo vertinimą. Siekiant aptarti dalykų studijų aplinkybes aukštojoje neuniversitetinėje mokykloje, apklausos duomenys nagrinėti išskiriant būsimų specialistų interesą pasirinktai profesijai bei specialybei, studijų institucijos pasirinkimo ir meno dalykų studijavimo motyvus, poreikį skatinti muzikinę veiklą, interesą savirealizacijai, kūrybinei veiklai ir meno dalykų kompleksą studijų programose. Tyrimo duomenų visuma parodė, kad kolegijoje ugdytinio interesą meno dalykams veikia jų studijavimo kryptingumas, bendras požiūris į studijas, interesas pasirinktai specialybei ir profesijai, studijų institucijos pasirinkimo motyvai.Reikšminiai žodžiai: Asmenybė; Asmenybės kultūra; Karjeros ugdymas; Kultūra; Meninis ugdymas; Meno dalykų studijos; Meno studijos; Muzikos patirtis; Pareigos; Ugdymas karjerai; Ugdymo karjerai pedagogika; Art studies; Artistic education; Career education; Experience in music; Occupation; Personality culture.

ENAssumptions on art subject studies in the process of professional development are discussed in the paper. Singleness of art subject studies in higher non-university degree institutions is discussed and some aspects of the following process are revealed. The research shows that singleness of a profession and educational factors in a college change students' attitudes towards art subjects. The system of spiritual values has influence on the education of artistic culture in a person. Practical training is based on the students' need for self-realization therefore self-expression and education are inseparable. Music learning is a part of the art of music so it should be looked upon as the process of artistic development. In the process of education much attention should be paid to the development of creativity in a person, bridging a gap between teaching/learning and development. People of this profession have to spend extra time for practical training. Art subject studies are based on the activities in a particular field of art. Skills in music interpretation and music performing techniques are trained; perception and awareness of music are developed therefore it is important to satisfy the students' interests and needs. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38004
Updated:
2018-12-17 12:08:26
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: