Vertybių įtaka organizacinės kultūros formavimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybių įtaka organizacinės kultūros formavimui
Alternative Title:
Influence of values on forming the organizational culture
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2001, Nr. 18, p. 113-124
Keywords:
LT
Vertybės; Organizacinė kultūra; Darbuotojai; Pieno pramonė.
EN
Values; Organizational culture; Employees; Milk processing industry.
Summary / Abstract:

LTDarbe apžvelgta vertybių sistema, kuri gali būti panaudota kuriant organizacinę kultūrą, o pastaroji kaip valdymo metodologija gali būti panaudota darbuotojų sąmoningai veiklai. Kuriant organizacinę kultūrą būtina ne tik žinoti, kokių vertybių pagrindu ji bus formuojama, bet pirmiausia reikia diagnozuoti, kokias vertybes patys dirbantieji linkę pripažinti. Straipsnio tikslas – atskleisti vertybių sistemos įtaką organizacinei kultūrai. Siekiant šio tikslo darbe aptariama vertybės sąvoka ir patikslinama organizacinės kultūros sąvoka; apžvelgiamos organizacinę kultūrą formuojančios vertybinės sistemos; pateikiami pieno perdirbimo pramonės įmonės darbuotojų kultūrinių vertybių tyrimo rezultatai. Tyrimas atskleidžia, kad strateginis organizacijų vystymas remiasi stipria organizacine kultūra, nes pastaroji kaip visus organizacijos narius jungianti valdymo metodologija užtikrina dirbančiųjų siekį išlikti per nuolatinį tobulėjimą, pasireiškiantį konkurentiškumu bei verslumu. Organizacinė kultūra formuojama specifinių, reikalingų tik tai konkrečiai organizacijai, vertybių pagrindu. Vertybės tampa organizacijos narių bendravimo ir bendradarbiavimo tarpusavyje bei rinkos dalyviais sistema, užtikrinančia organizacijos misijos, tikslų bei strategijos įgyvendinimą. Siekiant sukurti organizacinę kultūrą, būtina diagnozuoti organizacijoje dominuojančias vertybes, sukurti norimą vertybių skalę, esamų vertybių pagrindu ir palaipsniui ugdyti darbuotojus priimti reikalingas vertybes, kurios padėtų organizacijai ir jos nariams išlikti rinkoje.

ENThis work reviews the system of values which may be used for the creation of organizational culture and the latter may be used as the methodology of management for the conscious activities of the employees. It is important to know in forming the organizational culture not only on what basis of values it will be formed, but firstly it is necessary to determine which values are accepted by the employees. The aim of the article is to reveal the influence of value system on the organizational culture. The author of the article concentrates on the following tasks: defining the concept of values; making more precise the concept of the organizational structure; reviewing the values systems forming the organizational structure; providing the results of the investigation of cultural values of the employees of the enterprise of the milk processing industry. The study shows that strategic organizational development refers to the strong organizational culture as the latter, being the management methodology which unites all members of the organization, guarantees the employees' striving to remain in the company through continuous development in regards of competition ability and enterprise. The organizational culture is formed on the basis of the specific values relevant to a definite organization. Values become the system of the communication of the members of the organization and the system of mutual co-operation and co-operation with the participants of the market which entrusts the implementation of the mission, objectives and strategy of the organization. In order to form the organization culture it is relevant to diagnose the dominant values in the organization, to create the desired scale of values, to develop employees on the basis of existing values as well as gradually for acceptance of relevant values which would help the organization and its members to remain on the market.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37971
Updated:
2018-12-17 10:55:35
Metrics:
Views: 41    Downloads: 17
Export: