Personalijų raiška profesiniuose statybininkų leidiniuose : nuostatų keitimo modeliai ir įvaizdžio kūrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Personalijų raiška profesiniuose statybininkų leidiniuose: nuostatų keitimo modeliai ir įvaizdžio kūrimas
Alternative Title:
Self-expression of personalities in professional civil engineering publications with respect to routes of persuassion and image forming
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2003, t. 25, p. 109-118
Keywords:
LT
Organizacijos įvaizdis; Personalijų raiška; Statybų verslas.
EN
Constructional business; Organization image; Persons expression.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami kai kurie Lietuvos ir Latvijos statybos verslo dalyvių komunikacinės kultūros bruožai, susiję su personalijų raiška ir organizacijos įvaizdžio kūrimu profesinės spaudos puslapiuose - žurnaluose "Statyba ir architektūra" bei "Maja, Dzivoklis / ..., ........". Siekiama įvardyti priemones, kurias naudoja statybos verslo dalyviai įvaizdžiui kurti, nustatyti, kokį modelį jie pasirenka skaitytojų nuostatoms keisti ir formuoti. Paaiškėjo, kad Lietuvos organizacijų vadovai ir vyresnieji specialistai skaitytojų nuostatoms keisti ir formuoti personalijų raiškos priemonėmis mėgina taikyti du modelius - vadinamąjį centrinį ir periferinį. Pirmasis apima tokias organizacijų (vadovų) įvaizdžio kūrimo ir (ar) nuostatų keitimo metu eksponuojamas vertybes kaip dalykinė kompetencija, informuotumas, o antrasis - patirtį, aukštą socialinį bei funkcinį statusą, paternalistines apraiškas. Latvių statybininkų žurnale vyrauja centrinis nuostatų keitimo modelis, o vadovų personalijų raiška gerokai santūresnė nei lietuviškame leidinyje. [Iš leidinio]

ENThe article discusses certain traits of the culture of communication of participants of the construction business in Lithuania and Latvia, pertaining to expression of personalities and development of the image of the organization in the specific professional publications, i. e. magazines "Statyba ir Architektūra" and "Maja, Dzivoklis / ..., ........". Attempts are made to identify the tools, used by the participants of the construction business for development of their image and the model, chosen for shaping and changing the readers’ attitude. It appeared that the heads and senior specialists of Lithuanian organizations, for the purpose of shaping and changing the readers’ attitude by means of personal expression, attempt to apply two models, i. e. the so-called central and peripheral. The former covers such values, exposed by organizations (their heads) during the development of the image and/or changing the attitude, as business competition and privity and the latter covers the experience, the high social and functional status and paternalistic expressions. Latvian constructionists’ magazine is more characterized with the central model of change of attitude and the expression of personalities of heads of enterprises is much more reserved than that, noted in the Lithuanian publication.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12355
Updated:
2018-12-20 22:57:57
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: