Baroko pilnatis Pažaislio vienuolyno ansamblyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baroko pilnatis Pažaislio vienuolyno ansamblyje
Alternative Title:
Baroque art of Pažaislis' monastery complex
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2001, t. 26, p. 7-28. Lietuvos dailė: kryptys ir srovės
Keywords:
LT
Architektūra; Barokas; Baroko architektūra; Baroko dailė; Baroko skulptūra; Bažnytinis menas; Dailė; Freska; Pažaislio vienuolynas; Pažaislio vienuolyno ansamblis.
EN
Architecture; Art; Baroque; Baroque architecture; Baroque fine art; Baroque sculptures; Church art; Fresco; Pažaislis monastery; Pažaislis' Monastery Complex.
Summary / Abstract:

LTPažaislio kamaldulių vienuolyną įsteigė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Kristupas Pacas (1621-1684), turtingos ir įtakingos Pacų giminės galva. 1660 m. jis nusižiūrėjo nuošalią vietą – miškingas ir kalvotas žemes Nemuno kilpoje netoli Kauno. 1661 m. buvo gauti popiežiaus Aleksandro VII ir kamaldulių ordino generolo leidimai steigti šį eremą. 1662 m. Varšuvos seimas pritarė Kristupo Paco pateiktam vienuolyno steigimo projektui, ir 1663 m. buvo išduotas oficialus leidimas fundacijai. Pažaislio vienuolynas buvo statomas kaip svarbiausias kamaldulių eremas Lietuvoje ir Lenkijoje. Nepaisant ženklių netekčių amžių bėgyje, vienuolyno ansamblis išliko vientisas. Jo vertybės – tobula gamtovaizdžio ir architektūros darna, unikalus ir novatoriškas ašinės struktūros sprendimas, idėjinės programos ir menų vienovė. Mįslinga Pažaislio kamaldulių vienuolyno trauka ir neprilygstamas žavesys nuo seno žadino žmonių vaizduotę, skatino juos (ypač XIX amžiuje) kurti istorijas ir padavimus, kuriais bent iš dalies mėginta suprasti šio vienuolyno fenomeną. Praėjusį šimtmetį Pažaislio istorijos ir meno tyrinėtojai dėl įvairių priežasčių ilgai nepajėgė išsivaduoti iš praeities stereotipų ir pinklių. Tačiau ir XXI a. pradžios mokslininkams neatsakytų klausimų ir problemų netrūksta. Šiame straipsnyje mėginama apibendrinti pastarųjų metų tyrinėjimus ir pateikti kuo išsamesnį Pažaislio vienuolyno vaizdą. Aptariant Pažaislio istorijos ir meno tyrinėjimus, minima tik labiausiai juos paveikusi literatūra.

ENThe Pazaislis Camaldolese Monastery was founded by Kristupas Pacas (1621-1684), Chancellor of the Great Duchy of Lithuania and the head of rich and influential family of Pacai. In 1660 he got his sight on the retired spot - woody and hilly lands in the Nemunas Loop close to Kaunas. In 1661 authorizations to the establishment of this hermit by Pope Alexander VII and General of Camaldolese Order were received. Warsaw Sejm approved the project of monastery foundation by Kristupas Pacas in 1662, and foundation was officially permitted in 1663. The Pazaislis Monastery was built as the main-monastery of Camaldolese Hermits in Lithuania and Poland. In spite of significant losses, the Pazaislis Monastery ensemble remains integral. Its value lies in perfect harmony between landscape and architecture, in unique and innovative axial structure and in unity of programme's idea and arts. Mysterious attraction and matchless charm of the Pazaislis Monastery of Camaldolese Hermits has excited the imagination of people for years. Various stories and legends were created especially in the 19th century to help at least partially understand the phenomenon of the monastery. The 20th century's researches of Pazaislis history and art were trapped in stereotypes of the past due to different reasons. However, there are still many unanswered questions and unsolved problems left to the researches in the beginning of the 21th century. The article attempts to summarise recent researches and present as comprehensive view of the Pazaislis Monastery as possible. By discussing researches of Pazaislis' history and art only the most influential literature is mentioned.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37843
Updated:
2018-12-17 10:55:22
Metrics:
Views: 14    Downloads: 11
Export: