Dominyko Budriko knygos "Namų kryžius" (1859) kalba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dominyko Budriko knygos "Namų kryžius" (1859) kalba
Alternative Title:
Language of Dominykas Budrikas' the Lithuanian teetotalism book "Namu kriźius" (1859)
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2001, t. 3, p. 153-166
Keywords:
LT
Dialektologija; Dominykas Budrikas; Kalba; Lietuviškos knygos istorija; Lietuvių blaivybės istorija; Lietuvių kalbos istorija; Motiejus Valančius; 19 amžius.
EN
Dialectology; Dominykas Budrikas; History of the Lithuanian language; Language; Lithuanian book history; Lithuanian teetotalism history; Motiejus Valančius; The second half of the nineteenth century.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje aptariama kunigo raštų apie blaivybę vertėjo ir autoriaus Dominyko Budriko (1798-1873) 1859 metais išleista iš lenkų kalbos versta blaivybei skirta knygelė „Namų kryžius, arba kaip reikia sūdyti ir mislyti apei gėrimą arielkos“ (toliau BuNK), analizuojama kunigo Dominyko Budriko veikla, nuostatos, kalba, reikšmė ir sąmoningos pastangos aukštaitinti kalbą. Budriko knygų tematika neabejotinai susijusi su vyskupo Motiejaus Valančiaus aplinka ir blaivybės sąjūdžiu. BuNK kalbos analizė aiškiai rodo sąmoningas autoriaus pastangas rašyti ne žemaitiškai, bet aukštaitiškai, stengiantis savo gimtąją žemaičių tarmę keisti į aukštaičių. Remiantis šia išvada, galima patikslinti kalbininko Zinkevičiaus nuomonę apie BuNK kalbą. Ją derėtų vadinti tipiška aukštaičių su žemaičių elementais. BuNK kalbos analizė leidžia tiksliau nusakyti Budriko tarmę bei jo gimimo vietą. Autoriaus būta žemaičio, kilusio iš šiaurvakarinės Žemaitijos, t. y. pajūrio dounininko. Budriko tekste randami žodžiai „kuosne“, „uožola“ ir „undo“ leidžia bent apytiksliai apibrėžti jo gimimo teritoriją - tai šiaurvakarinė Žemaitijos dalis, apimanti Mosėdį, Skuodą, Palangą, Lenkimus, Grūšlaukę, Darbėnus. Tačiau savo knygelėms Budrikas rinkosi ne savo paties gimtąją tarmę, o Vidurio Lietuvos, kurią pats vadino žemaičių lietuvių kalba. Vadinasi, Budrikas savo BuNK knygelę (tiek jos idėjas, tiek kalbą) skyrė ne tik aukštaičiams, kurių tarme bandė rašyti, bet ir žemaičiams, t. y. visai Didžiajai Lietuvai.

ENDominykas Budrikas (1798-1873) is the translator of Namu kriźius, a book that supports the teetotalism movement organized by the Lithuanian bishop Motiejus Valančius. The language of the translation is traditional Highland Lithuanian with some elements of the Lowland Lithuanian dialect. Despite the translator's conscious intentions and efforts to write in the Highland Lithuanian dialect, he maintains many original Lowland forms, thereby showing his Lowland Lithuanian origin. So far linguists have agreed that Budrikas was born in the Lowlands of Lithuania, but my detailed analysis of his language allows me to claim that Budrikas' native dialect was that of the northwestern Lowlands (Dounininkai) area. Moreover, in my article I demonstrate that the approximate territory of his birthplace is somewhere around Mosėdis, Skuodas, Palanga, Lenkimai, Grūšlaukė, Darbėnai. [text from author]

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37583
Updated:
2018-12-17 10:55:12
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: