Post-Soviet transitions of the planned socialist towns: Visaginas, Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Post-Soviet transitions of the planned socialist towns: Visaginas, Lithuania
In the Journal:
Studies of transition states and societies. 2010, Vol. 2, iss. 2, p. 63-81
Keywords:
LT
Miestas; Mono industry towns; New socialist towns; Planned socialist towns; Po-sovietinis; Post-Soviet; Sniečkus; Transition; Visaginas; Žiniasklaida.
EN
Massmedia; Nauji socialistiniai miestai; Planiniai socialistiniai miestai; Post-Soviet; Pramoniniai miestai; Sniečkus; Tranzitinis periodas; Visaginas.
Summary / Abstract:

LTVisagino miestas (buvęs Sniečkus) buvo suprojektuotas ir pastatytas kaip socialistinis miestas, Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų gyvenvietė. Ir elektrinė, ir miestas atsirado siekiant per elektros tiekimo sistemą integruoti Lietuvą į visos Sovietų Sąjungos ekonomines struktūras. Visaginui, įkurtam 1973 m., buvo būdinga sąsaja su vienintele pramonės šaka (elektrine), geros žmonių gyvenimo sąlygos, išskirtinė etninė sudėtis (mieste vyravo rusiškai kalbantys migrantai, lietuviai sudarė gyventojų mažumą), stiprios prosovietinės nuotaikos. Daugelį metų tai buvo gero gyvenimo socialistinėje santvarkoje pavyzdys. Lietuvai 1990 m. paskelbus nepriklausomybę, mieste pasklido įtampa ir netikrumas. Straipsnyje siekiama ištirti, kaip atskira socializmo sąlygoms profiliuota bendruomenė išgyveno postsovietinį pereinamąjį laikotarpį. Bendruomenės patirtys retrospektyviai rekonstruojamos panaudojant vietos spaudos leidinius. Specifinis miesto pobūdis (gyventojų sudėtis, jų įdarbinimo vienoje įmonėje struktūra) labai komplikavo pereinamojo laikotarpio procesus. Kai kiti socialistiniai miestai įgijo naują tapatybę ir ėmė vystytis naujomis kryptimis, uždarant elektrinę Visaginas liko gyventi praeities nostalgija.

ENVisaginas, formerly Sniečkus, (Lithuania) was built as a planned socialist town and a satellite settlement to the Ignalina Nuclear Power Plant. Both the plant and the town were established in order to integrate Lithuania into the All-Union economic structures via the energy supply system. The specific characteristics of the town were a particular mono industry, high living standards, ethnic composition (mostly Russian speaking migrants, Lithuanians as minority), absence of any history prior to 1973 and strong pro-Soviet attitudes. For years, it was a success story and the vanguard site of the socialism. After the declaration of Lithuanian Independency in 1990, the town became the site of tensions and uncertainties. The aim of this research study is to illuminate how post-Soviet transition has been experienced by this particular type of community shaped by socialism. Community experiences are retrospectively reconstructed via content analysis of the local media. The particular characteristics of the town (ethnic composition, employment structure, etc.) made the process of transition extremely complicated. While other planned socialist towns established new identities and new trajectories of development, in the case of Visaginas, not the future, but the past played a crucial role in shaping the town’s identity. [text from author]

ISSN:
1736-8758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37469
Updated:
2018-12-16 23:46:22
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: