Biblioterapijos metodų taikymo identifikavimas bibliotekose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biblioterapijos metodų taikymo identifikavimas bibliotekose
In the Journal:
Šiandien aktualu. 2010, Nr. 1 (42), p. 48-59
Keywords:
LT
Biblioteka; Bibliotekos; Biblioterapija; Biblioterapijos metodai; Klausimynas; Skaitymas; Skaitytojai; Žinių ir informacijos centrai.
EN
Bibliotherapy; Bibliotherapy methods; Information and knowledge center; Libraries; Library; Questionnaire; Readers; Reading.
Summary / Abstract:

LTSavižudybių skaičiumi Europoje pirmaujančioje Lietuvoje akivaizdžiai auga depresinių ir psichinių susirgimų rodikliai, o tai liudija, kad visuomenei reikalinga pagalba. Biblioteka, kaip viešoji institucija, tarnaujanti visiems be išimties visuomenės nariams, privalo reaguoti į pakitusius vartotojų poreikius, tarp jų ir dvasinius. Todėl neatsitiktinai bibliotekininkai, ieškodami naujų skaitytojų aptarnavimo formų, taiko biblioterapiją. Siekiant ištirti Lietuvos viešųjų bibliotekų patirtį taikant biblioterapiją vaikams ir suaugusiems skaitytojams, buvo atlikta anketinė bibliotekoje apsilankiusių vaikų ir suaugusiųjų apklausa Šilalės, Pagėgių, Šilutės ir Tauragės rajonų viešosiose bibliotekose. Tyrimo imtis: 192 respondentai (92 vaikai ir 100 suaugusiųjų). Tyrimas vyko 2008 metų kovo mėnesį Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje ir Tauragės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Tyrimas parodė, kad didžioji dalis suaugusiųjų j informaciją bibliotekoje gilinasi arba ieškodami knygose išminties, arba norėdami turiningai praleisti laisvalaikį. Beveik pusė apklaustųjų visada nori padiskutuoti apie perskaitytą knygą. Skaitomoji medžiaga respondentams padeda atsipalaiduoti, pailsėti, pasisemti teigiamų emocijų. Bibliotekose vykstantys renginiai padeda apklaustiesiems įveikti nemigą, depresiją, užsimiršti, mažina vidinę įtampą. Dominuojantys respondentų atsakymai demonstruoja biblioterapijos metodų taikymo bibliotekose poreikį ir realias galimybes.

ENThe indicators of depression and mental disorders are obviously increasing in Lithuania which takes the leading position in Europe by suicidal statistics, which shows that society needs help. Library, being a public institution that serves all members of society without any exception, must respond to the changed needs of customers, including their spiritual needs. Therefore, it is not accidental that librarians search for the new forms of servicing visitors and offer bibliotherapy. In order to examine the experience of Lithuanian public libraries when applying bibliotherapy to both children and adults, a questionnaire survey of children and adults who visit libraries was conducted in the libraries of Šilalė, Pagėgiai, Šilutė and Tauragė districts. The survey sample included 192 respondents (92 children and 100 adults). The survey was conducted in March 2008 in Šilalė District Municipality Public Library, Pagėgiai Municipality Public Library, Šilutė District Municipality Fridrichas Bajoraitis Public Library and Tauragė District Municipality Public Library. The survey showed that the major share of adults go to the library either to search for literary wisdom or to spend their leisure time in an interesting way. Almost half of the respondents always want to discus the book they read. The reading material helps them to relax, have a rest and receive positive emotions. The events organised in libraries help the respondents to overcome insomnia, depression, forget bad things and reduce inner tension. The prevailing respondents’ answers demonstrate the need of application of bibliotherapy methods in libraries as well as actual possibilities.

ISSN:
1392-1428
Related Publications:
Biblioterapijos, skaitymo ir gyvenimo kokybės sąsajos: tarpdisciplinarinis požiūris / Daiva Janavičienė. Knygotyra. 2005, t. 44, p. 230-238.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26010
Updated:
2017-02-19 20:56:34
Metrics:
Views: 75
Export: