Skaitymo strategijų taikymo socialinio pedagogo darbe, sprendžiant paauglių socialines ir pedagogines problemas, prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Skaitymo strategijų taikymo socialinio pedagogo darbe, sprendžiant paauglių socialines ir pedagogines problemas, prielaidos
Alternative Title:
Assumptions of reading strategy application in social educator's work when solving teenagers' socio-pedagogical problems
In the Journal:
Pedagogika. 2008, 91, p. 87-94
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama skaitymo kaip vieno svarbiausių gebėjimų, ugdant asmenybę, taikymo prielaidos socialinio pedagogo darbe, sprendžiant socialines ir pedagogines problemas. Straipsnio tikslas.–.aptarti socialinio pedagogo galimybes taikyti skaitymo skatinimo strategijas dirbant su paaugliais. Skaitymas, teksto suvokimas, gebėjimas jį struktūrizuoti, analizuoti yra sėkmingos integracijos į visuomenę, gebėjimo mokytis visą gyvenimą prielaida, todėl straipsnyje nagrinėjamas skaitymo skatinimo strategijų taikymas. tyrimu nustatyta, kad mokiniai, kurie išskirti kaip motyvacijos skaityti neturintys, vertina skaitymą ne tik kaip malonią laisvalaikio praleidimo formą, bet ir vieną iš būdų lavinti bręstančiam žmogui reikalingus įgūdžius, kurie pagelbės sėkmingam socialiniam bendravimui, profesinei karjerai ir nuolatiniam tobulėjimui. remiantis skaitymo strategijų taikymo teorinių prielaidų ir kokybinio tyrimo rezultatų analize, daroma išvada, kad socialinis pedagogas bendradarbiaudamas su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais, klasės auklėtojais galėtų taikyti skaitymo strategijas, kaip priemonę sprendžiant emocines, socialines ir pedagogines problemas, formuojant asmens požiūrį į save ir jį supantį pasaulį. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the assumptions of reading application in social educator’s work when solving socio-pedagogical problems as reading is considered to be one of the main skills in personality education. The aim of the article is to discuss the possibility of reading strategy application when working with teenagers. Reading, text comprehension, ability to structure and analyze it is an assumption of successful integration into the society and ability to learn the whole life. Therefore, the article analyzes the inducement of reading strategy application from the theoretical point of view. The research showed that students defined as lacking reading motivation evaluated reading not only as a pleasant free time activity but also as one of the ways to develop essential skills for a young person, which would be necessary for successful socialization, professional career and constant development. According to the analysis of theoretical assumptions of reading strategy application and qualitative research results a conclusion can be drawn that social educators in cooperation with teachers of lithuanian and class tutor could apply reading strategies as a means to solve emotional and socio-pedagogical problems, to develop person’s attitude towards himself and the surrounding world. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17753
Updated:
2018-12-17 12:17:09
Metrics:
Views: 75    Downloads: 5
Export: