Meno pedagogų rengimas Lietuvos edukologijos universitete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meno pedagogų rengimas Lietuvos edukologijos universitete
Alternative Title:
Arts teacher education in Lithuanian University of Educational Sciences
In the Journal:
Pedagogika. 2014, 114, p. 141-153
Keywords:
LT
Meno pedagogas; Meno pedagogų rengimas; Meninis ugdymas.
EN
Arts subject teacher; Education of arts teacher; Arts education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas meno pedagogų rengimas Lietuvos edukologijos universitete. Tai vienintelis universitetas Lietuvoje, rengiantis keturių meno dalykų – dailės, muzikos, šokio ir teatro – mokytojus bakalauro ir magistrantūros pakopose. Meninio ugdymo katedros indėlis yra atskleidžiamas pasitelkiant mokslinės ir pedagoginės veiklos, glaudžiai susijusios su minėtų dalykų mokytojų rengimo programomis, analizę. Meninio ugdymo katedra įkurta 1993 m., jos veikla keletą kartų keitėsi nuo bendrųjų universitetinių meno pedagogų rengimo studijų iki šešių mokytojų rengimo studijų programų: šokio pedagogikos, teatro ir kino pedagogikos bakalauro, šokio edukologijos, teatro edukologijos, dailės istorijos edukologijos ir muzikos edukologijos magistrantūros studijų programos. 1997-2013 m. Meninio ugdymo katedros studijų programas baigė daugiau nei 500 absolventų. Ilgametis Meninio ugdymo katedros vedėjas ir dėstytojas, profesorius habilituotas daktaras Vaidas Matonis svariai prisidėjo prie meno dalykų pedagogų rengimo, atliepiančio šiandienos meninio ugdymo naujausias tendencijas. Jo moksliniai tyrimai meno edukologijos, muzikos ir estetikos edukologijos, meno pedagogų rengimo, meno teorijos ir filosofijos srityse suformavo įvairialypį meno pedagogų rengimo modelį. Profesoriaus parengti meno dalykų mokytojai ir mokslininkai sėkmingai darbuojasi įvairiose Lietuvos mokyklose. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article analyses arts teacher education in Lithuanian University of Educational Sciences, the only university in Lithuania which prepares teachers of four arts subjects – dance, music, theater and visual arts both on bachelor and master’s level. Analysing this phenomenon input of Arts Education Department of the university is revealed through scientific and pedagogical activities which are closely connected with arts teacher education programmes implemented by the department. Since 1993 when Arts Eudcation Department was founded it went through various changes which led from general university study subject of Arts education towards six arts teacher preparation programmes: dance pedagogy bachelor, theater and film pedagogy bachelor, dance education, theater education, visual arts education and music education master. Over 500 arts education teachers graduated from Arts Education Department study programmes in the period of 1997–2013. The main leader and longevous head of the department professor, habilitated doctor of social sciences and humanities Vaidas Matonis has created theoretical and practical basis of arts education teacher preparation. His scientific research works in arts education, music and aesthetic education, arts teacher education, arts theory and philosophy as well as arts research fields shaped multirole model of arts teacher preparation. Professor’s activities included preparation of arts education teachers and scientists who later became arts teacher educators in various high schools of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54951
Updated:
2019-01-20 08:41:51
Metrics:
Views: 77
Export: