Draudimo įsipareigojimų apskaitos pokyčiai ir jų įtaka draudiko kapitalui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Draudimo įsipareigojimų apskaitos pokyčiai ir jų įtaka draudiko kapitalui
Alternative Title:
Differences between insurance liabilities and influence to insuerer capital
In the Book:
Apskaita, auditas, analizė : mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. P. 384-395
Keywords:
LT
Draudimo įsipareigojimai; Kapitalas; Mokumas II; Techniniai atidėjimai; Techniniai atidėjiniai.
EN
Capital; Insurance liabilities; Solvency II; Technical provisions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama planuojamo priimti 2-ojo etapo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „"Draudimo sutartys“ įtaka dabar taikomam draudimo įsipareigojimų vertinimui, nagrinėjami įsipareigojimų pripažinimo ir pasikeitimo skirtumai palyginus su dabar Europos Sąjungoje taikomais reikalavimais. Autorius nagrinėja naujai TFAS projekte iškeltą tikėtinos dabartinės vertės ir rizikos priedo koncepciją, lygina dabartinius Lietuvos taikomus draudimo techninių atidėjimų skaičiavimo ypatumus su tikėtinais reikalavimais ateityje. Vadovaujantis aktualiais EIOPA atliktos 5-osios kiekybinio įvertinimo studijos rezultatais, siekiama įvertinama planuojamų draudimo įsipareigojimų vertinimo pokyčių įtaka draudimo įmonės kapitalui. Tyrimo išvadose konstatuojama, kad dėl naujojo draudimo įsipareigojimų vertinimo turėtų ženkliai sumažėti bendra ne gyvybės draudimo įsipareigojimų ir kai kurių gyvybės draudimo įsipareigojimų vertė, išaugti draudimo įmonių kapitalas. Analizuojama kaip būsimi pokyčiai įtakos Lietuvos draudimo įmonės ir kokius žingsnius joms reikėtų padaryti ruošiantis galimiems pasikeitimams. [Iš leidinio]

ENThe article analyses what kind of impact the second phase of IFRS Insurance Contracts requirements could have to insurance liabilities evaluation and the own capital of Lithuanian insurance companies. The author distinguishes the main differences between nowadays applied methodology for life and non-life insurance technical provisions calculation. Using the structure of actual insurance provisions, the author identifies the weakpoints in non-life insurance liabilities calculation and concludes that 96.81 % of these provisions are now accounted using cost method, which does not correspond to expected present value method envisaged in IFRS project. The author also concludes that together with introduction of risk margin and residual margin, the amount of non-life insurance liabilities could increase, though this change could be more than mitigated due to implicitly added future premiums evaluation and discounting requirements. The life insurance technical provisions are deemed to be more fair value oriented, as not only mathematical technical provision is based on expected present value evaluation, but also unit-linked liabilities are directly bound to fair value of corresponding assets. The author concludes that only negligible part of life insurance liabilities are now valued using cost method and this fact could mitigate the IFRS project impact to Lithuanian insurance market.Using the QIS 5 results published by the EIOPA, the author identifies that future nonlife insurance liabilities could be valued only on the 62.8–90.6 % level of recent technical provisions amount (excluding health reinsurance risks). The life insurance liabilities in contrary could rest mainly on the same 92–108 % level if comparing with recent technical provision amount. Due to this change in insurance liabilities value, the new evaluation standard could have the significant impact on Lithuanian insurance companies own capital. The research shows that such capital could increase by 33.8 million Lt for life insurance companies and by 241.2 million Lt for non-life insurance companies (what corresponds to 43.17% increase in total capital level). [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36922
Updated:
2017-09-02 10:07:46
Metrics:
Views: 5
Export: