Ekonominio nuosmukio poveikis Lietuvos draudimo rinkai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominio nuosmukio poveikis Lietuvos draudimo rinkai
Alternative Title:
Recession effect on Lithuanian insurance market
In the Journal:
Keywords:
LT
Draudimo rinka; Draudimo rinkos stabilumas ir mokumas; Ekonominis nuosmukis; Gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakos.
EN
Insurance market; Life and non-life insurance; Lithuanian insurance market growth; Recession.
Summary / Abstract:

LTDraudimo paslaugų paklausa – tai vienas sudėtingiausiai įvertinamų draudimo rinkos elementų, nes ji susijusi su šalies gyventojų ir įmonių poreikiu apsisaugoti nuo pačių įvairiausių komercinių, gamybinių, finansinių, techninių, gamtinių ir kitų rizikų. Draudimo rinkos rodikliai glaudžiai susiję su šalies gyventojų pragyvenimo lygiu. Straipsnio tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos draudimo rinkos raidos procesus ir įvertinti plėtros perspektyvas. Ekonominės aplinkos veiksniai turi tiesioginį poveikį draudimo rinkos rodikliams, todėl blogėjanti šalies ūkio padėtis, gyventojų išlaidų perskirstymas, atskiruose verslo sektoriuose patiriami sunkumai, sulėtėjęs kreditavimas, sumažėjusi naujų transporto priemonių pardavimų apimtis, nekilnojamojo turto rinkos sąstingis, apyvartinių lėšų trūkumas ir stringantys atsiskaitymai tarp verslo subjektų bei mažėjančios jų investicijos į plėtrą ar išteklių atnaujinimą yra įvardijamos kaip pagrindinės priežastys, dėl kurių sumažėjo visa draudimo rinka ir įgavo neigiamą augimo tempą. Netiesioginiai draudimo rinkos rodikliai susiję su socialinės aplinkos veiksniais: nedarbo lygio augimu, mokesčių lengvatų panaikinimu gyvybės draudimo atveju, masinės emigracijos iš šalies augimu, gyventojų perkamosios galios sumažėjimu. Tai žymi neigiamą draudimo rinkos reakciją, susitraukimą ir rodo neigiamą požiūrį į draudimo rinką. Pirmosios ekonominio sunkmečio pasekmės juntamos draudimo portfelio struktūros pokyčiuose: sumažėjusi KASKO civilinės atsakomybės draudimo dalis, draudėjų pasitikėjimą prarandanti ilgalaikio investavimo gyvybės draudimo dalis.

ENThe demand for insurance services is one of the most complex assessed elements of the insurance market, since it is related to residents’ need to protect themselves from various commercial, industrial, financial, technical, natural and other risks. Indexes of the insurance market are closely related to the standard of living of a state. The aim of the article is to analyse the processes of Lithuanian insurance market and to assess its prospects for further development. Economic factors have a direct impact on indexes of insurance market, therefore, deteriorating economic condition of the state, redistribution of residents’ expenses, difficulties experienced in various business sectors, slowdown in crediting, decreased sales volume of new vehicles, stagnation in the real property market, shortage of circulating funds and slow settlements between business entities as well as their decreasing investments into development and renewal of resources are listed as the key reasons of the increase in the overall insurance market and its negative growth. Indirect indicators of the insurance market related to factors of the social environment are: growth in the unemployment rate, abortion of tax relieves with regard to life insurance, growth of mass emigration, decrease in the purchasing power. All this demonstrates the negative reaction of the insurance market and the negative attitude towards the insurance market. The first outcomes of the economic crisis are felt in changes of the insurance portfolio: the decreased share of KASKO civil liability insurance, etc.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25401
Updated:
2018-12-17 12:42:12
Metrics:
Views: 51    Downloads: 7
Export: