Choosing discount rate for the evaluation of insurance liabilities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Choosing discount rate for the evaluation of insurance liabilities
Alternative Title:
Diskonto normos parinkimas siekiant įvertinti draudimo įsipareigojimus
In the Journal:
Intelektinė ekonomika. 2010, Nr. 1(7), p. 30-40
Keywords:
LT
Diskonto norma; Draudimo įsipareigojimai; Nerizikinė norma; Pinigų laiko vertė; Techniniai atidėjiniai.
EN
Discount rate; Insurance liabilities; Risk-free rate; Technical provisions; Time value of money.
Summary / Abstract:

LTDraudimo rinka šiuo metu išgyvena dideles permainas. Pasirodžiusi nauja Mokumas II direktyva ir tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai jau artimiausiu metu reikalaus iš draudimo įmonių diskontuoti visus draudimo įsipareigojimus. Tačiau šiam diskontavimui įvykdyti turėtų būti naudojama pagrįsta diskonto norma, kurios nustatymas šiuo metu ir kelia sunkumų. Šiame tyrime analizuojama Lietuvos rinka ir jos litais denominuotų vyriausybės obligacijų rinka, ieškoma būdų įveikti natūralias kliūtis, kurios atsiranda tokioje rinkoje ieškant ilgalaikiams draudimo įsipareigojimams vertinti tinkamos diskonto normos. Taip pat analizuojama dabartinė maksimalios techninės palūkanų normos nustatymo metodika ir jos galimi vystymo būdai, nerizikinės palūkanų normos įvertinimas pagal vyriausybės obligacijų pelningumą. Darbe pateikiamos išvados apibrėžia pagrindines gaires, kuriomis vadovaujantis galėtų būti nustatoma draudimo įsipareigojimams vertinti taikytina diskonto norma pagal Mokumas II direktyvos reikalavimus. Autoriai daro išvadą, kad ateityje turėtų būti atsisakyta dabartinės praktikos mažinti diskonto normą, ją dauginant iš 60 procentų daugiklio, diskonto norma neturėtų būti nustatoma pagal mažai likvidžios ir visoms draudimo įsipareigojimų trukmėms nesančios Lietuvos vyriausybės obligacijų rinkos duomenis. Tam turėtų būti naudojami euro zonos valstybių obligacijų pelningumo duomenys, kurie neturėtų būti koreguojami prie pelningumo pridedant likvidumo premiją. [Iš leidinio]

ENThe starting EU Solvency II requirements and future accounting standards will require discounting for all of insurance liabilities. A properly chosen discount rate could guarantee the value of insurance liabilities being adequate and market consistent. In small economies this is difficult to achieve due to the unavailability of deep and liquid market for bonds. The authors of the present paper analyze if these market limitations could be bypassed and the discount rate’s term structure could be established. The research is based on the data from the Lithuanian financial market and aims at proposing an innovative approach to discount rate setting which could be used by insurance companies. [From the publication]

ISSN:
1822-8011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26341
Updated:
2018-12-17 12:44:03
Metrics:
Views: 5
Export: