Katalikiškoji moterų judėjimo srovė Lietuvoje (1907-1940) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikiškoji moterų judėjimo srovė Lietuvoje (1907-1940): disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007.
Pages:
274 p
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanitar. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2010. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Catholic women’s movement in Lithuania (1907-1940) 2007 31 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojama Lietuvių katalikių moterų draugija jos ideologiniame kontekste. Nagrinėjama, kaip ši konservatyvi katalikiška draugija įtraukė eilines moteris į visuomeninį gyvenimą, padarydama jų ir jų bendruomenės gyvenimą įvairesnį, kartu sutankinant pilietinės visuomenės tinklą Lietuvoje. Šiandieninėje Lietuvoje, kai pilietinės visuomenės silpnumas aiškiai jaučiamas, yra aktualūs tarpukario visuomeninių organizacijų tyrinėjimai. Retos studijos, skirtos moterų istorijai Lietuvoje, paskatino imtis LKMD analizės. Pirmoje dalyje pristatomas feminizmo bei socialinės katalikybės atsiradimo Europoje kontekstas bei įtaka katalikių moterų judėjimui Lietuvoje. Antrojoje dalyje atsekamas draugijos įkūrimas, katalikių moterų pastangos įsitraukti į politinį gyvenimą, bendradarbiavimas su kitomis moterų organizacijomis. Trečioje dalyje analizuojama katalikių moterų spauda, susikoncentruojant į to meto moters vietos supratimą šeimoje, profesijoje bei visuomenėje. Paskutinėje, ketvirtoje, dalyje aptariamas praktinis organizacijos veikimas, atkreipiant dėmesį į organizacijos plėtrą, skyrių veiklą ir pastangas pagerinti moterų bei vaikų sveikatos priežiūrą. Katalikių atsargūs priminimai viešoje spaudoje apie moterų teisių suvaržymus, skurdo problemą liudijo, kad jos buvo aktyvios visuomeninių reiškinių stebėtojos. Pagaliau sąjungininkų ieškojimas katalikiškajai idėjai įgyvendinti ne vien tarp katalikų, bet ir tarp liberalių moterų rodė, kad katalikės, susiorganizavę į LKMD, tikėjo asociacijų nauda siekiant bendrų tikslų, racionaliai veikė kaip pilietinės visuomenės narės.

ENThis dissertation presents Lithuanian Catholic Women’s Organization (LKMD) in its ideological context, discussing how this organization involved unsophisticated women in society, enriching their lives and that of their communities while expanding civic involvement in Lithuania. As the limitations of Civil Society are still felt in Lithuania, it is worth paying attention to interwar public organizations in search of civil society structures during modern Lithuania’s first independence. The work was motivated by the rarity of studies on Lithuanian women’s activities. The first chapter features the emergence of feminism and Catholic social thought in Europe and their influence on ideas of Lithuanian Catholics. The second chapter covers the establishment of LKMD, Catholic women’s engagement in political life of independent Lithuania and cooperation with other organizations. The third chapter contains an analysis of how women’s role in their families, profession and society were understood in the Catholic women’s press. The fourth chapter investigates activities of LKMD, the development of its branch network, festivals and provision of care institutions. Catholic women’s social engagement shows an understanding of the necessity of civic activity in support of civil society. Raising attention, however cautious, to discrimination and women’s susceptibility to poverty highlights an awareness of pressures in society. Looking for cooperation not only with Catholic but also with liberal groups to support their ideals and increase the organization’s effectiveness provides evidence that the Catholic women of LKMD believed in the benefit of association for reaching common aims. That implies they were rational actors of civil society within the circumstances limiting them.

ISBN:
9789955122340
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36904
Updated:
2022-02-07 20:08:47
Metrics:
Views: 42
Export: