Forensic archaeology in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Forensic archaeology in Lithuania
Keywords:
LT
20 amžius; Antropologija; Archeologija / Archaeology; Bioarcheologija; Ekshumacija; Identifikacija; Kapinės. Kapai. Kapavietės. Kapinynai / Cemeteries. Tombs. Graves; Kriminalistika; Masinė kapavietė; Osteologija; Palaikai; Patologija.
EN
Anthropology; Bioarchaeology; Body; Criminology; Exhumation; Forensic archaeology; Identification; Lithuanian XX c. history; Mass graves; Military cemetery; Osteology; Pathology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami teismo medicinos (kriminalistikos) archeologijos tyrimai Lietuvoje. 1960 m. buvo atlikti pirmieji holokausto aukų masinių kapaviečių kasinėjimai, palaikų ekshumacija ir asmenų identifikavimas. Teismo medicinos archeologija – nauja disciplina, pirmiausiai suvokiama, kaip praktinė veikla, tarpusavyje derinant teismo medicinos, archeologijos ir bioarcheologijos, fizinės antropologijos žinias bei metodus. Požiūris į teismo mediciną Lietuvoje keičiasi, šiandien tai savarankiška mokslo šaka, tačiau institucionalizuotų teismo medicinos archeologų Lietuvoje kol kas nėra. XIX a. ir Pirmojo bei Antrojo pasaulinių karų aukų masinėms kapavietėms buvo suteiktas archeologinis statusas, jas pradėjo saugoti Lietuvos Kultūros paveldo departamentas. 1951–1963 m. buvo atlikta Antrojo Pasaulinio karo aukų ekshumacija, pateikta bendra informacija (individų skaičius, lytis, amžius), tačiau neatlikta mokslinė palaikų analizė. Situacija keitėsi XXI a. pradėti vykdyti iškastų palaikų osteologiniai, antropologiniai, bioarcheologiniai tyrimai. 2008 m. buvo atlikti 1941 m. nacių aukų tyrimai. 2004–2008 m. atlikti Radvilų šeimos bioarcheologiniai tyrimai. 2001 m. Vilniuje buvo rasta masinė kapavietė sietina su 1812 m. Napoleono Rusijos kampanija. Tyrimo metu gauti duomenys sutapo su šaltinių duomenimis. XXI a. daug teismo medicinos archeologų dėmesio sulaukė Pirmojo Pasaulinio karo, komunistinio režimo, antisovietinės rezistencijos aukų palaikų tyrimai. Glaudus profesinis skirtingų sričių (teisinių institucijų, teismo medicinos ir archeologijos, profesionalios archeologijos, istorikų) bendradarbiavimas yra esminis teismo medicinos archeologijos tyrimų raktas.

ISBN:
9781118745984
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62816
Updated:
2020-06-20 12:47:29
Metrics:
Views: 39
Export: