Dental status of Napoleon's Great Army's (1812) mass burial of soldiers in Vilnius : childhood peculiarities and adult dietary habits

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Dental status of Napoleon's Great Army's (1812) mass burial of soldiers in Vilnius: childhood peculiarities and adult dietary habits
In the Journal:
International journal of osteoarchaeology. 2006, Vol. 16, no. 4, p. 355-365
Keywords:
LT
19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Summary / Abstract:

LT2002 m. Vilniuje (Lietuva) vyko Napoleono Didžiosios armijos karių masinės kapavietės gelbėjamieji archeologiniai tyrinėjimai. Buvo aptikta daugiau nei 3269 individų, kurie žuvo 1812 m. vykusio armijos atsitraukimo iš Rusijos metu. Siekiant įvertinti individų – karių iš beveik visų Vakarų ir Centrinės Europos regionų – burnos sveikatos lygį ir galimą mitybos pobūdį, buvo atlikta dantų nusidėvėjimo, dantų netekimo, karieso, dantų apnašų, apydančio ligų ir abscesų analizė. Linijinė dantų emalio hipoplazija analizuota siekiant išsiaiškinti augimo sąlygas vaikystėje. Analizei naudota 293 individų 6528 dantys. Daugumą pavyzdžių sudarė 20-30 metų amžiaus vyrai. Jų bendra dantų būklė atitinka jauniems individams būdingą būklę: analizė parodė nedidelį dantų nusidėvėjimo, dantų netekimo iki mirties, dantų apnašų ir abscesų dažnumą. Karieso dažnumas atitiko vėlyvųjų viduramžių / ankstyvųjų industrinių populiacijų karieso vidurkį ir buvo tipiškas individams, kurių mityba įvairi. Gana dažnai pasikartojantys kai kurių individų dantų karieso požymiai liudija palyginus gausų rafinuotų angliavandenių (cukraus, saldžiųjų gėrimų) vartojimą bei prastą burnos higieną. Hipoplazijų dažnumas ir lygis, palyginus su kitų to meto populiacijų parametrais, parodė kariškių atranką rikiuotės tarnybai: tai koreliuoja su istoriškai žinomais to laikotarpio atrankos kriterijais.Reikšminiai žodžiai: Dantų būklė; Maistas; Emalės hipoplazija; Napoleono karai, 1800-1815 (Napoleonic Wars); Dental status; Diet; Enamel hypoplasia.

ENIn 2002, Vilnius (Lithuania) saw the rescue archaeological explorations of the mass grave of Napoleon's Great Army. The explorations discovered over 3,269 individuals who had been killed in 1812 during the Army's retreat from Russia. To evaluate the level of oscular health and the possible nature of nutrition of the individuals who had included soldiers from almost all Western and Central European regions, analysis of the wear and loss of teeth, caries, scurf, periodontal diseases and abscesses was carried out. The linear dental enamel hypoplasia was analysed for the purpose of identifying the growth conditions in childhood. The study dealt with 6,528 teeth from 293 individuals. Most of the samples were taken from males of 20-30 years. The general condition of their teeth complies with the condition typical of young individuals: analysis showed a slight wear of the teeth and a low incidence of teeth loss before death, scurf and abscesses. The incidence of caries met the average of caries in the late Middle Ages and the early industrial populations and was typical of individuals of a mixed diet. Fairly common features of caries in some individuals evidence relatively high consumption of refined carbohydrates (sugar and soft drinks) and bad mouth hygiene. The incidence and level of hypoplasia, compared to the parameters of other populations of that period, indicated a selection of servicemen for the line service, which correlates with the historically known selection criteria of the period.

ISSN:
1047-482X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7133
Updated:
2022-03-24 18:48:39
Metrics:
Views: 39    Downloads: 9
Export: