Nelegalus akcizinių prekių importas ir jo įtaka Lietuvos biudžetui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nelegalus akcizinių prekių importas ir jo įtaka Lietuvos biudžetui
Alternative Title:
Illegal import of excise goods and influence to the budget of Lithuania
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2011, Nr. 2 (19), p. 75-86
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Akcizo mokesčiai; Biudžetas; Ekonominiai nusikaltimai; Nelegalus importas
EN
Budget; Economic crime; Excise duty; Illegal import
Summary / Abstract:

LTKontrabandos atveju valstybė nukenčia todėl, kad į šalį nelegaliai importuojamos prekės, už kurias būtų gaunamas akcizas, o vidaus vartotojai savo ruožtu dažnai renkasi šias pigesnes prekes ir taip sumažina mokesčių surinkimą į biudžetą. Atliktu tyrimu buvo siekiama atskleisti ir įvertinti Lietuvos kriminogeninę situaciją kontrabandos atžvilgiu bei apskaičiuoti nelegalaus akcizinių prekių importo įtaką Lietuvos biudžetui, įvertinti biudžeto patiriamus nuostolius dėl vykdomos nelegalios veiklos ir pasiūlyti galimas sprendimų kryptis nelegalaus akcizinių prekių importo problemai spręsti. Straipsnyje apžvelgti pagrindiniai nelegalaus akcizinių prekių importo teoriniai aspektai, pateikti galimi biudžeto nuostolių vertinimai, taip pat išsakyti pasiūlymai siekiant sumažinti korupciją ir kontrabandos mastus. Remiantis statistiniais duomenimis buvo išskirti regionai, kuriuose daugiausia užsiimama nelegaliu akcizinių prekių importu, o remiantis asmenine informacija ir naudojantis konservatyviomis prielaidomis bei atsargiu spėjimu numatytas, apskaičiuotas ir įvertintas galimų kontrabandininkų kiekis, vykdantis nelegalų akcizinių prekių perpardavinėjimą bei apskaičiuotos galimos jų pajamos, išlaidos ir pelnas, taip pat preliminariai apskaičiuoti Lietuvos Respublikos biudžeto patiriami nuostoliai dėl vykdomos kontrabandos. Straipsnyje parodoma, kokį nuostolį patiria valstybė ir kiek mokesčių nėra surenkama į biudžetą, kai valstybės siena yra kertama legaliai ir į Lietuvą įvežami leistini kiekiai degalų. Įvertinami nuostoliai, patiriami vykdant smulkią kontrabandą.

ENIn case of smuggling, the state suffers because illegal goods which otherwise would be excised are imported into the country, and domestic consumers in their turn often opt for these cheaper products and thus reduce the collection of taxes into the budget. The conducted research was aimed at revealing and assessing Lithuania’s criminogenic situation with regard to smuggling and calculating the impact of illegal imports of excisable goods on Lithuania’s budget; assessing the budgetary losses incurred due to illegal activities and suggesting possible solutions to solve the issue of illegal imports of excisable goods. The main theoretical aspects of illegal excisable good imports are overviewed in the article, possible evaluations of budgetary losses are provided, as well as suggestions on how to reduce the scope of corruption and smuggling are offered. Regions which are most involved in illegal imports of excisable goods were distinguished on the basis of statistical data, and the number of potential smugglers who are illegally resell excisable goods was identified, calculated and assessed, their potential income, expenses and profit were calculated on the basis of personal information and by means of conservative assumptions and cautious speculations, as well as the losses incurred by the budget of the Republic of Lithuania due to smuggling were tentatively calculated. The article shows what losses are incurred by the state and how many taxes are not collected to the budget when the state’s border is crossed legally and permissible amounts of fuel are imported to Lithuania. Losses incurred due to small-scale smuggling are assessed.

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36552
Updated:
2018-12-17 13:11:13
Metrics:
Views: 16    Downloads: 8