Ekonominių nusikaltimų pėdsakų susidarymo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominių nusikaltimų pėdsakų susidarymo ypatumai
Alternative Title:
Features of formation of traces in economic crimes
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 65 (57), p. 93-100
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami aktualūs ekonominių nusikaltimų tyrimo metodikos klausimai. Nusikaltimų ikiteisminio ekonominių nusikaltimų tyrimo metodikos pagrindą sudaro jų kriminalistinė charakteristika. Vienas svarbiausių kriminalistinės nusikaltimų charakteristikos elementų yra nusikaltimo darymo būdas, kurio požymiai atsispindi nusikaltimo pėdsakuose. Beje, pėdsakuose atsispindi ne tik nusikaltimo darymo būdas, bet ir nusikaltimo situacijos, įtariamojo asmenybės bruožų bei pasikėsinimo dalyko ypatumai. Pirmoje straipsnio dalyje nagrinėjami bendri pėdsakų formavimosi dėsningumai. Tai nusikaltimo mechanizmo ir darymo būdo specifikos išskyrimas. Pastarojo dalyko sistema nėra griežta ir darymo būdo elementai priklauso nuo ekonominio nusikaltimo rūšies, įtariamojo funkcijų įmonėje ir kt. Antrojoje dalyje nagrinėjamas pasikėsinimo dalykas ir ekonominių nusikaltimų kriminalistinių pėdsakų susidarymas. Ekonominių nusikaltimų pėdsakų susidarymui įtakos turi tradiciniai kriminalistiniai pėdsakai, kurių formavimasis darant šiuo nusikaltimus nors ir nėra išskirtinis, tačiau, atsižvelgiant į pasikėsinimo dalykus, ant kurių jie susidaro, keičiasi šių pėdsakų paieškos ir tyrimo taktika. Trečioje straipsnio dalyje apžvelgiama įrankių ir priemonių įtaka ekonominių nusikaltimų pėdsakų formavimuisi. Taip pat šiame straipsnyje nagrinėjami norminio veiklos modelio ir nusikaltimo darymo būdo sąsajos ir skirtumai kaip pagrindas įtariamojo nusikalstamai veiklai ištirti. [Iš leidinio]

ENThis article examines urgent issues of the survey methodology of economic crimes. The forensic elements form the basis of the survey methodology of the preliminary investigation of economic crimes. Crime methodology is one of the most important elements in forensic crimes. Constituent elements of crime methodology are reflected in criminal traces. The latter help to disclose the characteristics of the criminal situation, the personality of the suspect and the characteristics of the subject of the offence. The first part of the article explores common consistent patterns of trace formation - crime mechanism and methodology. The crime methodology system is not rigid and the methods applied depend on the type of economic crime, the duties of the suspect in the company, etc. The second part focuses on the subject of the offence and formation of forensic traces of economic crimes. Although the formations of forensic traces are not exceptional, their search and survey methods change depending on the subjects of the offence, on which they are found. The impact of instruments and instrumentalities on the formation of economic crime traces is reviewed in the third part of this paper. It also discusses similarities and differences between the normative practice model and crime methodology, which provide sufficient grounds for investigation of the suspect’s criminal activity.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3491
Updated:
2018-12-20 23:06:06
Metrics:
Views: 29    Downloads: 2
Export: