Laiko valdymo technikos ir jų taikymas darbo procese : vadovų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laiko valdymo technikos ir jų taikymas darbo procese : vadovų požiūris
Alternative Title:
Time management techniques and its application in the process of work : heads‘ attitude and provisions
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2011, Nr. 2 (19), p. 31-39
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Laikas; Laiko vadyba; Laiko valdymas; Laiko valdymo technikos; Vadovas
EN
Head; Head manager; Techniques, time management techniques; Time; Time management; Time management techniques
Summary / Abstract:

LTŠiandienos verslo pasaulyje vienas iš pagrindinių specialisto profesinės kompetencijos reikalavimų – racionalus ir produktyvus darbo laiko panaudojimas, gebėjimas teisingai tvarkyti tiek savo asmeninį, tiek darbo laiką. Individualių laiko valdymo technologijų pagrindas – racionalūs gyvenimo organizavimo ir gyvenimo laiko reguliavimo metodai, derinami su socialinės aplinkos reikalavimais. [...] Straipsnyje apžvelgiama laiko bei darbo laiko samprata, asmens savireguliacijos laike tipai, laiko valdymo ir planavimo būdai bei priemonės, laiko valdymo technikos. Pristatomi Šiaulių biudžetinėse ir verslo organizacijose atliktas aukščiausiojo ir aukštesniojo lygmenų vadovų nuostatų į laiko valdymą ir laiko valdymo technikų naudojimą savo darbe tyrimo rezultatai. Duomenims surinkti naudota anketa (struktūruotas interviu). Sėkmingai ir aktyviai taikomos įvairios laiko vadybos strategijos, laiko valdymo technikos ir metodikos leidžia efektyviai išnaudoti darbo laiką, pagerinti veiklos rezultatus, mažinti darbo laiko nuostolius, pajausti moralinį pasitenkinimą ir psichologinį komfortą. Empirinio tyrimo metu nustatyta, kad Šiaulių miesto biudžetinių ir verslo organizacijų aukščiausiojo ir viduriniojo valdymo lygmenų apklaustieji vadovai savo darbo laiko valdymo įgūdžius vertina gerai, jiems būdinga nuostata mokytis laiko vadybos, o daugelis vadovų savo darbo laiką organizuoja vadovaudamiesi įpročiais ir asmenine praktika, retai taikydami laiko valdymo technikas, nors jas žino. [Iš leidinio]

ENIn today's business world one of the main requirements for the professional competence of the specialist is the rational and productive use of work time, the ability to manage both your personal and work time properly. The individual time management technology is based on the rational life organization and life time regulation methods, combined with the social environment requirements. The time and work time concept, time management and planning methods/means, time management techniques are reviewed in the article. The research of the supreme and higher level heads' attitudes towards time management and time management techniques use in work, done in March – April, 2010, is presented in budgetary and business organizations of Šiauliai. The data was compiled using anonymous questionnaire (structured interview). Questionnaire content was consisted of questions about work time management, time management techniques, their notoriety, frequency of use and conditions how to use. The heads of the supreme and middle levels of 213 Šiauliai budgetary and business organizations is the sample of the research. About two-thirds subjects of the sample represented state and local institutions and about one-third - business companies. […] The heads who participated in trainings twice one-third of these represent budgetary organizations. The vast majority of respondents value well their skills of the work time management, slightly less than one-third - satisfactory. None of the respondents their work time management skills do not value badly.The vast majority of respondents know and actively use their self - made method. It can be stated that the most famous, but not used of the respondents in their work activity, are "Eisenhower" matrix and "Buffer" principle. The Alps method and ABC analysis are known least. The provision not to use and not to plan how to use, even he knows the technique or method, most it reveals assessing Pareto 80/20 time planning principle, ABC analysis, Workday photography, Personal work curve method. The vast majority of respondents refer their time planning habits and personal experience constantly. According to these data, it can be stated that the heads of supreme and middle levels budgetary and business organizations generally follow the already well-established work time skills and their provision to use science and training material is not strong, even they participate in time management trainings willingly. It is possible to make conclusions that rational work time planning and organization is one of the managerial functions delegated by the head of the state (in budgetary organization), the owner (in business company) or a higher hierarchical level of management. Time management is very closely related with human activity in time management process. Various time management strategies are used successfully and actively, time management techniques and methods permit to use work time effectively, to improve activity results in general, not to waste a work time, to feel moral satisfaction and psychological comfort. [From the publication]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36546
Updated:
2018-12-17 13:11:12
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: