I-III klasių mokinių kūrybingumo ugdymas taikant mokymo(si) bendradarbiaujant metodą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
I-III klasių mokinių kūrybingumo ugdymas taikant mokymo(si) bendradarbiaujant metodą
Alternative Title:
Training creativity in pupils of classes I-III practising co-operation method
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2003, Nr. 1, p. 55-61
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Kūrybiškumas / Creativity; Mokiniai /School students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti mokymo(si) bendradarbiaujant metodo įtaką mokinių kuriamų pasakų kokybiniam turinio sudėtingumui. Taikyti šie tyrimo metodai: lyginamoji mokslinės literatūros analizė; lietuvių kalbos mokymo priemonių I-III klasei analizė; stebėjimas; pokalbis; mokinių sukurtų pasakų analizė; matematinė statistika. Eksperimentas trejus metus vyko Šiaulių miesto „Saulės“ pradinėje mokykloje. Tyrime dalyvavo 26 moksleiviai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad taikant mokymo(si) bendradarbiaujant metodiką, pagilėjo mokinių žinios apie pasakas dėl šių priežasčių: trečiokai tapo dėmesingesni, labiau susikaupę; jie savo grupelėse stengėsi patenkinti poreikius tarpusavyje, t. y. išsiaiškinti tai, ko nesupranta, priminti vienas kitam, ką primiršo; tobulėjant tarpusavio sąveikai, geriau įsitraukė į mokymosi procesą. Mokantis bendradarbiaujant, pagerėjo komunikacinė kompetencija, ypač jos sudedamosios dalys: lingvistinė, diskursyvinė, socialinė, nes darbas grupelėse aktyvina socialinio pobūdžio ir tiesiogiai į užduoties atlikimą orientuotą kalbą. Teigiami sakytinės kalbos formų, teksto ir sakinio konstravimo, aktyviojo moksleivių žodyno pokyčiai. Teigiami poslinkiai gauti vertinant respondentų pasakas kūrybingumo aspektu: sumažėjo reproduktyvaus lygio ir pagausėjo produktyvaus ir kreatyvaus lygio tekstų, pagerėjo trečiokų sukurtų pasakų kognityvinis sudėtingumas. Taigi trečiokų kūrybingumas, originalūs pasakų tekstai formuojasi patirties, sukauptų žinių, puoselėjamų gebėjimų pagrindu, remiantis šiltais, lygiaverčiais, bendradarbiavimu paremtais santykiais.Reikšminiai žodžiai: I-III klasių mokiniai; Kūrybingumas, mokymo(si) bendradarbiaujant metodas; Kūrybingumo ugdymas; Mokymo(si) bendradarbiaujant metodas; Creativity, training (learning) in collaboration method; Practising co-operation method; Pupils of classes I-III; Training creativity.

ENOne of the most important goals of teachers of primary forms is to develop pupils' communication competence and their creative skills. Co-operation method is especially useful striving for the segoals. The experiment has lasted for three years, and 26 pupils from Šiauliai town Saule primary school took part in it. During the study the effect of co-operation method on pupils' cognitive skills and communication competence was established and its influence on pupils' ability to create fairy-tales was analysed. Work in small groups is based on activity and initiative of pupils. Their knowledge of fairy-tales deepened as they became more attentive, concentrated, communicated a lot among themselves discussing not understandable and forgotten things. A special improvement was felt in three constituent parts of communication competence: linguistic, discursive and social. Positive changes were achieved evaluating the respondents' fairy-tales according to creativity level and qualitative complexity. All that shows effectiveness of using co-operation method with junior pupils. Creativity of primary class pupils improves on the bases of experience, knowledge and educable skills relying on properly formed social relations. The letter determines success of a group creating fairy-tales and completing other tasks, striving for academic purposes. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36524
Updated:
2018-12-17 11:15:00
Metrics:
Views: 48    Downloads: 17
Export: