J. Balčikonio kalbotyros terminų sandara ir savitumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
J. Balčikonio kalbotyros terminų sandara ir savitumas
Alternative Title:
Structure and distinctiveness of J. Balčikonis' terms of linguistics
In the Journal:
Terminologija. 2000, 7, p. 59-75
Keywords:
LT
Balčikonis (1885–1969); Daryba; Kalbos kultūra; Kalbotyros terminai; Kalbotyros terminija; Kilmė; Struktūra; Terminologijos istorija; Žodžių daryba.
EN
Balčikonis (1885–1969); History of terminology; Linguistic terms; Lithuanian; Origin; Standard language norms; Structure; Terms of linguistics; Word formation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama J. Balčikonio vartota kalbotyros terminija. Balčikonio kaip kalbininko veikla apima ilgą laikotarpi – nuo 1918 iki 1968 metų, todėl jo darbuose atsispindi kalbotyros terminų atrankos ir įsigalėjimo raida. Juose labai daug ir šiandien visuotinai vartojamų terminų, tačiau randama ir nemažai senesnių jų variantų, įdomių terminologijos istorijai. Balčikonis didžiąją savo kalbotyros terminų dalį perėmė iš J. Jablonskio. Straipsnyje tyrinėjami Balčikonio „Rinktiniuose raštuose“ rasti 1026 kalbotyros terminai. Didžiąją dalį sudaro morfologijos terminai (43,9 proc.). Antri pagal gausumą sintaksės terminai (15,5 proc.). Beveik po tiek pat rasta fonetikos (9,4proc.) ir leksikologuos (9 proc.) terminų, kiek mažiau bendrųjų kalbotyros (7,5 proc.) ir akcentologijos (6,3 proc.) terminų, o visų kitų – rašybos ir skyrybos, dialektologijos, žodžių darybos ir stilistikos – tėra po keliolika ar keliasdešimt. Balčikonio „Rintiniuose raštuose“ vartojami 236 (23 proc.) vienažodžiai kalbotyros terminai. Didžioji dalis jų (60,7 proc.) yra dariniai. Priesagų vedinių yra dvigubai daugiau nei visų kitų – 64 proc. Balčikonio vartoti priešdėlių vediniai yra sudaryti su priešdėliais prie-, pa-, pro-, pra-, po-, ant-. Jie sudaro 8,4 proc. visų vienažodžių terminų. Didžiausią Balčikonio kalbotyros terminų dalį sudaro dvižodžiai sudėtiniai terminai, įvardijantys rūšines kalbotyros sąvokas – jų yra 668 (65,11 proc.). Balčikonio kalbotyros terminų sistemoje nemažai sinoniminių terminų, terminų variantų su kitokiu darybos formantu ar gramatine forma, netradiciškai suvokiamų dalykų.

ENThis paper deals with terms of linguistics used in Balčikonis' "Rinktiniai raštai" ("Selected works"). More than 1000 terms of linguistics are discussed according to their origin, structure and word formation, also their variety and topicality for today's linguistics is surveyed. The main part of linguistic terminology used by Balčikonis consists of two-word terms naming specific concepts of linguistics. One-word terms were used less. Three-word terms are twice as rare as one-word terms. Terms of other structures are very rare in Balčikonis' works. In respect of origin, terms of linguistics used by Balčikonis can be classified into three types: 1) terms created by terminologisation of some meaning of a word, 2) terms created by means of word formation, 3) terms borrowed from other languages. Terms of the first type are rare. The main part of Balčikonis' terminology consists of Lithuanian one-word derivates and complex terms. Most frequently Balčikonis used suffixation. Compounding was used less frequently. Even fewer terms were created using endings. Prefixation in Balčikonis terminology was also used very rarely. All international terms used by Balčikonis belong to the borrowings type. Most of them are taken from Greek and Latin. Two and three word complex terms are classified according to the relationship between components of the phrase. [text from author]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36503
Updated:
2018-12-17 10:46:37
Metrics:
Views: 3
Export: