Suaugusiųjų meninio ugdymo individualizavimas besimokančioje informacinėje visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų meninio ugdymo individualizavimas besimokančioje informacinėje visuomenėje
Alternative Title:
Individualisation of adult artistic education in learning and communicating society
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 65, p. 113-120
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Meninis ugdymas; Besimokanti visuomenė; Suaugusiųjų mokymas; Artistic education; Learning society; Adult education.
Keywords:
LT
Besimokanti visuomenė; Suaugusiųjų mokymas; Ugdymas / Education; Menai / Arts.
EN
Adult education; Artistic education; Learning society.
Summary / Abstract:

LTSiekiant atskleisti ir pagrįsti individualizuoto meninio ugdymo galimybes formaliojo švietimo sistemoje, remiantis socialine ir menine kompetencijomis, straipsnyje analizuota mokslinė literatūra, kurioje atskleidžiama suaugusiųjų meninio ugdymo problematika; aptariami suaugusiųjų meninio ugdymo ypatumai ir nustatytos individualizavimo sklaidos galimybės; aiškinama suaugusiųjų meninio ugdymo dailės priemonėmis svarba ir įtaka asmens individualizavimo procese bei atskleistos individualizuoto meninio ugdymo modelio taikymo perspektyvos aukštojoje mokykloje rengiant būsimuosius mokytojus. Taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; statistinė analizė; kokybinė duomenų analizė; diskusinės focus grupės (vaizdo medžiagos analizė) ir kokybiniai atvejo tyrimai (garso medžiagos analizė) (nestruktūrintas giluminis interviu). Atskleista, kad suaugusiųjų meninio ugdymo strategija – meno vartotojo, meno mylėtojo ugdymas formaliojo ugdymo sistemoje. Suaugusiųjų meninio ugdymo tendencija – individualių savybių akcentavimas, komunikacinės ir taikomosios meno funkcijos atlikimas holistinio ugdymo procesuose. Individualus meninis pažinimas ir individuali mokymo(si) kryptis, pritaikyta prie besimokančiųjų suaugusiųjų poreikių, – aktuali socialinės ir meninės kompetencijų ugdymo prielaida. Suaugusiųjų meninio ugdymo sistemos individualizavimas – veiksmingas sociokultūrinės integracijos būdas ir priemonė, visuomenės ir individo tarpusavio sąveikos veiksnys, kuriant nuolat besimokančią informacinę visuomenę.

ENThe article deals with the aspects of adult artistic education in learning and communicating society. Individualisation in adult artistic education is a background of new concept in education; it reveals a new function of art in the society's life, self-expression, practical study of art, the applied function of art, theoretical knowledge and creative thinking relations, and the tendency of new technologies in art education. Individualisation in adult artistic education is a background of new concept in adult education. The basic objective in adult artistic education is education of "art users". The important aspect of integration in art education is realised in three directions: vocation training, self-education, general-comprehensive education (formal, non-formal and informal systems). Individualisation as an aspect of socio-cultural integration in adult artistic education brings a revelation of new methodological research models. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31684
Updated:
2018-12-17 11:13:35
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: